Onnistunut hakukonemainonta on monen tekijän summa

19.2.2021 | Lukuaika 5 min

Tiesitkö, että hakukoneen kautta alkaa yli 90 prosenttia kaikista ostoprosesseista? Googlen etusivua ei turhaan pidetä maailman tärkeimpänä markkinapaikkana, jossa potentiaalisia asiakkaita voi tavoittaa.

Google on maailman suosituin ja suurin hakukone, jossa hakukonemainontaa tehdään ylivertaisesti eniten Google Ads -työkalun avulla. Sen vuoksi jokaisen yrityksen kannattaa tutustua hakukonemainontaan ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Mitä on hakukonemainonta?

Hakukonemainonta eli SEA (Search Engine Advertising) tarkoittaa maksullista mainontaa erilaisissa hakukoneissa. Mainokset näkyvät eri kohdissa hakukoneiden tulossivuilla sen mukaan, kuinka paljon hakusanasta hakukoneelle maksetaan ja kuinka hyvin kohdistettu mainos vastaa hakusanaa.

Googlessa sijoitukseen vaikuttavat monet eri asiat kuten mainoksen laatu, toimivuus, klikkausprosentti sekä mainostetun sisällön kiinnostavuus. Hakukonemainonnan avulla tiettyä tuotetta tai palvelua etsivät ihmiset voidaan tavoittaa juuri oikeaan aikaan.

Samalla kotisivujen liikenne kasvaa, kun ihmiset saadaan ohjattua verkkosivuillesi. Hakukonemainonta onkin yksi tehokkaimmista tavoista tehostaa yrityksen myyntiä, lisätä liidien määrää sekä kasvattaa kotisivujen liikennettä.

Lisäksi voidaan erottaa hakukonemarkkinointi eli SEM (Search Engine Marketing). Hakukonemarkkinointi sisältää hakukonemainonnan ja hakukoneoptimoinnin, mutta sitä käytetään myös hakusanamainonnan synonyymina. Hakusanamarkkinointi pyrkii saamaan verkkosivustolle lisää kävijöitä sekä maksetun mainonnan että maksuttomien orgaanisten hakutulosten avulla.

Google Ads -mainonta tuo tuloksia

Google Ads (entinen Google AdWords) on Googlessa tehtävän hakusanamainonnan hallintatyökalu, joka auttaa tavoittamaan ostoaikeissa olevat asiakkaat juuri oikealla hetkellä. Mainokset aktivoituvat hakutulosnäkymään silloin, kun potentiaalinen asiakas tekee haun niihin liittyvällä hakutermillä. Mainosten linkkejä klikkaamalla asiakas pääsee siirtymään suoraan verkkosivustollesi.

Google Ads -mainonta on markkinoinnin kulmakivi monille yrityksille. Hyvin tehty mainoskampanja tuo yritykselle kaivattua näkyvyyttä ja johdattaa ostohaluiset asiakkaat kotisivuille. Kaikki alkaa mainoskampanjan huolellisesta suunnittelusta ja sopivien avainsanojen asettamisesta.

Google Ads -mainonta on tuloksellista, koska mainonta voidaan kohdistaa juuri niille sanoille, joita ihmiset hakevat. Ostohaluiset asiakkaat klikkaavat todennäköisimmin ensimmäisten joukossa näkyviä mainoksia, joten hyvää sijoitusta kannattaa tavoitella.

Kun tavoitteena on paras mahdollinen näkyvyys mahdollisimman pienellä budjetilla, kannattaa turvautua ammattilaisen apuun. Näin vältetään se, että mainosbudjetti kuluu hukkaan eikä mainonnasta saada kaikkea tehoa irti.

Opi, kuinka kivijalkaliikkeen kannattaa mainostaa Googlessa.

Lataa opas

Veloitus näyttöjen tai klikkien mukaan

Google Ads -mainonta perustuu mainoshuutokauppaan, eli näkyvimmille hakutulospaikoille pääsevät eniten maksavat mainostajat. On olemassa kahdenlaista Google-mainontaa: näyttö- ja klikkiperustaista.

Kun kyseessä on näyttöperusteinen mainos (CPM tai CPT, cost per thousand impressions), maksat mainosten näyttöjen määrästä. Klikkiperusteiset mainokset (CPC, cost per click) puolestaan hinnoitellaan mainosten klikkausten mukaan, mutta mainosten näyttäminen on maksutonta.

Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan oikean hinnoittelustrategian ja varmistamaan sen, että mainosbudjettisi kuluu mahdollisimman tehokkaasti.

Hakukonemainonnan ja -optimoinnin erot

Termit hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi menevät helposti puheessa sekaisin. Siinä missä hakukonemainonnalla viitataan usein maksulliseen Google Ads -mainontaan, hakukoneoptimointi keskittyy orgaanisten eli luonnollisten hakutulosten parantamiseen.

Miten hakukonemainokset sitten eroavat orgaanisista hakutuloksista? Toisin kuin hakukonemainoksista, orgaanisista tuloksista ei ole maksettu. Ne siis vastaavat haettua hakusanaa hakukoneiden mielestä parhaalla mahdollisella tavalla, eikä sijoituksiin voi vaikuttaa maksetulla mainonnalla.

Orgaanisten tulosten järjestykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa hakukoneoptimoinnin (SEO, Search Engine Optimization) avulla. Tällöin verkkosisältöjä optimoidaan niin, että ne löytyvät hakukoneista relevanteilla hakusanoilla mahdollisimman helposti. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa työtä, kuten sivuston tekstisisällön, linkkien ja metatietojen muokkaamista.

Sen sijaan hakukonemainoksissa on pieni mainos-tägi, jota ei orgaanisissa tuloksissa ole. Lisäksi mainokset sijaitsevat joko sivun alussa tai lopussa Googlen hakutuloksissa.

Tarkemmin sanottuna orgaanisia hakutuloksia ovat kaikki muut sijoitukset paitsi sivun ensimmäiset neljä ja viimeiset kolme paikkaa, jotka on varattu hakukonemainoksille. Mikäli mainontaa hakusanan tuloksissa siis esiintyy.

Opi, miten mainostaa verkkokauppaa Googlessa.

Lataa opas

Muista myös Google Display -mainonta

Google Adsin lisäksi Google Display on tehokas mainonnan muoto. Se tarkoittaa erikokoisia kuva-, teksti- ja videomainoksia sekä animoituja bannereita, jotka näkyvät Googlen hakutulossivujen ulkopuolella.

Google Display -mainoksissa on turkoosi rasti ja kolmio oikeassa yläkulmassa, mistä ne on helppo tunnistaa. Mainoksia näytetään Google Display -verkoston verkkosisällöissä ja -palveluissa, jotka tavoittavat yli 90 % internetin käyttäjistä.

Google Display -mainontaa kannattaa harkita etenkin uusien ja tuntemattomien tuotteiden ja palveluiden kohdalla, joita ihmiset eivät vielä osaa etsiä hakukoneesta.

Google-mainonta kasvattaa suosiotaan

Google-mainoksia klikataan yhä enemmän. Muutamassa vuodessa mainosten klikkausten määrät ovat kasvaneet niin, että maksettuja mainoksia klikataan huomattavasti enemmän kuin ennen.

Tämä johtuu muun muassa mainosten ulkoasun muuttumisesta ja mobiilikäyttäjien määrän lisääntymisestä. Google on muokannut mainoksia niin, että ne muistuttavat ulkoasultaan yhä enemmän orgaanisia hakutuloksia.

Samalla hakukonemainonnan määrä on kasvanut merkittävästi, minkä myötä etenkin mobiilissa mainokset vievät yhä suuremman osan ruutunäkymästä.