Konversio-optimointi – CRO

Alkaen 1125 € / kk

Konversio-optimoinnilla saat enemmän tehoa markkinoinnistasi ja nykyisestä liikenteestäsi, sekä saat euroissa mitattavia tuloksia.

  • Saat selkeän kuvan verkkopalvelun nykytilanteesta ja konversioprosenteista​
  • Saat selkeät nostot tärkeimmistä kehitettävistä asioista ja verkkopalvelun pullonkauloista​
  • Kehitysehdotuksia tulee sekä verkkopalvelun käytettävyyteen, saavutettavuuteen, sisältöihin ja designiin liittyen. Kehitysehdotuksia annetaan niiden laajuudesta riippuen keskimäärin 3-10 / kk. Verkkopalveluun ei kannata tehdä liian isoja muutoksia kerralla, koska muuten on mahdoton tietää mitkä muutokset paransivat tuloksia.​
  • Konversion parantaminen kasvattaa verkkopalvelusi tehokkuutta ja kannattavuutta​
  • Jatkuvassa palvelussa seuraamme toimenpiteiden toteutumista ja dokumentoimme ne erilliseen tiedostoon ja analytiikkaan​
  • Saat kuukausittain tietoa, mihin suuntaan verkkopalvelusi konversiot ovat kehittyneet ja seuraavia kehitystoimenpiteitä.​

Konversio-optimoinnin palvelu

  • alkaen 1125 € / kk + alv

Jatkuva verkkopalvelun analysointi työkalullamme. Saat selkeät kehitysehdotukset ja seuraamme niiden vaikutukset. Saat lisäksi liiketoimintaasi hyödyttävää dataa irti verkkopalvelustasi.

Konversio-optimoinnin avulla saat enemmän irti liikenteestäsi ja nykyisestä verkkopalvelustasi

Konversio-optimointi, eli CRO (Conversion Rate Optimization), on prosessi, jossa keskitytään parantamaan verkkosivuston tai verkkokaupan käyttökokemusta ja suunnittelua niin, että kävijöistä suurempi osa suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai yhteydenoton. Olemme kehittäneet työkaluja, joilla saamme dataa nykyisestä verkkopalvelustasi ja luoneet jatkuvan palvelun, jonka avulla saat enemmän irti nykyisestä liikenteestäsi ja saat euroissa mitattavia tuloksia. Analysoimme verkkokauppasi tai -palvelusi, annamme kehitysehdotukset, teemme muutoksia ja seuraamme tuloksia, jotta ymmärrämme miten toimenpiteet vaikuttavat kävijöiden päätöksentekoon.

Konversio-optimoinnin tavoitteena on lisätä verkkosivuston tai verkkokaupan tuottamia toimintoja, kuten myyntiä, liidien keräämistä tai yhteydenottoja. Tämä saavutetaan parantamalla sivuston käytettävyyttä, sisältöä ja visuaalista ilmettä, sekä ymmärtämällä ja poistamalla käyttäjien ostamista estäviä tekijöitä. Konversio-optimointi on jatkuva prosessi, jossa sivustoa kehitetään ja testataan systemaattisesti. Palvelussa yhdistyy analytiikkaosaaminen ja design-osaaminen. Optimoinnin avulla varmistamme, että markkinointiin käytetyt resurssisi tuottavat mahdollisimman hyvin tuloksia ja että asiakkaaasi saavat parhaan mahdollisen kokemuksen sivustollasi vieraillessaan.

Konversio-optimoinnin hyödyt

Enemmän tehoa markkinoinnistasi

Konversio-optimointi parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja tehostaa markkinointia. Saat nykyisellä liikennemäärällä enemmän euroissa mitattavia tuloksia.

Paranna käyttäjäkokemustasi

Konversio-optimoinnilla pyritään tekemään verkkopalvelusta käyttäjäystävällisempi, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista, sekä parhaassa tapauksessa myös luotettavuutta.

Vähemmän kesken jääneitä toimenpiteitä

Palvelumme auttaa tunnistamaan ja korjaamaan sivuston ongelmakohtia, vähentäen ostoskorin hylkäyksiä tai kesken jääneitä liidilomakkeita. Saat myös enemmän ymmärrystä asiakkaitesi käyttäytymisestä.

Mistä konversio-optimointipalvelumme koostuu?

Olemme rakentaneet oman raportointityökalumme joka kerää ja yhdistää yksityiskohtaista dataa Google Analyticsistä ja Google Lighthouse – työkalusta. Työkalumme avulla tuotamme 30-sivuisen yksityiskohtaisen materiaalin verkkokaupan tai verkkosivuston konversiotehokkuudesta, joka avaa visuaalisesti ja selkeästi verkkopalvelun tehokkaimmat ja heikoimmat kohdat, konversioiden, saavutettavuuden ja tuotekategorioiden mukaan jaoteltuna​.

Yhdistämällä verkkokauppapalvelun dataa asiantuntijoidemme liiketoimintalähtöisen UX-osaamisen kanssa, voimme nopeasti löytää verkkopalvelun pullonkaulat ja ehdottaa niihin potentiaalisesti konversioarvoa parantavia muutoksia.​ Työkalun avulla voimme tehokkaasti seurata myös optimointitöiden vaikutusta ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä nopeasti, minimoiden negatiivisten muutosten riskin.​ Tämän lisäksi saat hyödyllistä liiketoimintadataa muun muassa parhaiten konvertoivista palveluistasi ja voit vertailla eri palveluiden tai tuotteiden keskinäisiä eroja.

Palvelua on sinulle siis tuottamassa aina analytiikan ja designin asiantuntija.

Mitä konversio-optimointi esimerkiksi on?

Tuotesivujen parantamista: Selkeät ja informatiiviset tuotekuvaukset, laadukkaat kuvat ja käyttäjäarvostelut lisäävät luottamusta ja houkuttelevat ostamaan. A/B-testaamalla erilaisia tuotesivun layouteja, kuvia ja CTA-nappeja (Call to Action), löydämme tehokkaimmat ratkaisut.

Ostoskorin optimointia: Vähennämme ostoskorin hylkäyksiä parantamalla ostoskorin näkyvyyttä ja yksinkertaistamalla ostosprosessia. Selkeät toimitustiedot ja joustavat maksuvaihtoehdot ovat avainasemassa.

Mobiilioptimointia ja saavutettavuutta: Koska yhä useampi asiakas tekee ostoksia mobiililaitteilla, varmistamme, että verkkopalvelusi on täysin responsiivinen ja helppokäyttöinen kaikilla laitteilla. Työkalumme avulla pystymme ottamaan kantaa myös saavutettavuusnäkökulmiin.

Käyttäjäkokemuksen parantamista (UX): Analysoimme käyttäjien käyttäytymistä verkkopalvelussa ja ehdotamme, jotka helpottavat navigointia ja tietojen löytämistä. Tämä voi sisältää esimerkiksi ehdotuksia intuitiivisempaan navigaatioon, tuotesivun designiin tai ylipäätään selkeämpään sisällön esittelyyn.

Usein kysyttyjä kysymyksiä konversio-optimoinnista

Konversio-optimointi, tai CRO (Conversion Rate Optimization), on prosessi, jossa parannetaan verkkosivuston tai verkkokaupan suorituskykyä siten, että suurempi osa kävijöistä suorittaa halutun toimenpiteen, kuten ostoksen tai yhteydenoton. Tämä saavutetaan analysoimalla käyttäjädataa ja tekemällä sivustoon muutoksia, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ja konversioprosenttia.

Konversio-optimointi on tärkeää, koska se auttaa lisäämään verkkosivuston tai verkkokaupan ja niiden markkinoinnista saatavaa tehokkuutta, mikä johtaa suurempaan myyntiin ja liidien määrään. Se auttaa myös ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä paremmin, mikä mahdollistaa tarkemman kohdentamisen ja paremman asiakaskokemuksen.

Konversio-optimointi keskittyy sivuston sisäiseen tehokkuuteen ja käyttäjäkokemukseen, kun taas hakukoneoptimointi (SEO) keskittyy parantamaan sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Vaikka molemmat ovat tärkeitä digitaalisen markkinoinnin osa-alueita, ne täydentävät toisiaan mutta keskittyvät eri aspekteihin. Tästä syystä molempiin on järkevää panostaa.

Konversio-optimointiprosessin kesto voi vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten sivuston koosta, liikenteen määrästä ja testattavien muutosten laajuudesta. Yleensä prosessi on jatkuva, sillä markkinat ja käyttäjäkäyttäytyminen muuttuvat jatkuvasti, mutta ensimmäisiä tuloksia nähdään yleensä jo kuukauden jälkeen.

Konversio-optimoinnin onnistumista mitataan seuraamalla tiettyjä avainmittareita, kuten konversioprosenttia, myynnin määrää, liidien määrää ja muita tärkeitä suorituskykymittareita. Nämä mittarit auttavat arvioimaan tehtyjen muutosten vaikutusta ja ohjaamaan tulevia optimointipäätöksiä. Yleensä tärkein mittari verkkokaupassa on puhtaasti konversioprosentti, mutta työkalumme avulla saadaan esimerkiksi irti dataa siitä missä vaiheessa ostos keskeytyy.

Ei tarvitse. Palvelu toimii myös ns. konsultoivana, eli teemme analyysit, annamme kehitysehdotukset ja seuraamme tuloksia sekä muutosten tekemistä. Nykyinen kumppanisi tai sinä itse voitte hyvin toteuttaa muutokset.