Ohjelmallinen ostaminen

Alkaen 900 €/kk

Ohjelmallinen ostaminen on mainonnan tehotyökalu, jonka avulla voit mainostaa laajasti ympäri verkkoa eri kanavissa kuten YouTube ja Spotify.

Me Fonectalla tarjoamme ohjelmallisen ostamisen palveluja, joissa ensisijainen päämäärä on tavoittaa oikeat henkilöt laajasta digikanavaverkostosta vain pelkän mediaostamisen sijaan. Ohjelmallisen ostamisen keskiössä on oikeanlainen kohdentaminen, johon Fonectalla on paljon omaa erikoisdataa, jolla voimme tavoittaa oikeita yleisöjä paremmin kuin kilpailijat.

Yksi ohjelmallisen ostamisen hienouksista piilee juuri siinä, että sinun ei tarvitse tietää ja valita sopivaa kanavaa, vaan mainos löytää oikeat kanavat ja asiakkaat puolestasi.

Lue lisää, miksi tehdä ohjelmallista mainontaa Fonectan kanssa

Ohjelmallinen ostaminen osana Fonectan monikanavaista markkinointipalvelua

  • alkaen 900 €/kk + alv

Tutustu monikanavaiseen markkinointiin tarkemmin

Ohjelmallinen ostaminen on mainonnan tehotyökalu, jolla voidaan ostaa mainosnäyttöjä ympäri verkkoa eri mainosverkostoista ja mainoshuutokaupoista. Fonectalla ohjelmallisen ostamisen avulla voidaan tehdä display-, video-, YouTube-, Spotify- ja natiivimainontaa.

Hoidamme puolestasi kohderyhmän määrittelyn sekä teemme sen perusteella mainospaikkojen hankinnat. Tarvittaessa suunnittelemme myös kampanjoiden sisällöt ja visuaalisen ilmeen.

Mainosta tehokkaammin ja täsmällisemmin datan ansiosta

Ohjelmallinen ostaminen on mainonnan tehotyökalu, jonka avulla voit mainostaa laajasti ympäri verkkoa eri kanavissa kuten YouTube ja Spotify.

Nainen pitelee kädessään mappia ja kirjoittaa ylös muistiinpanoja

Ohjelmallisen ostamisen hyödyt

Ainutlaatuista dataa täsmällisempään kohdentamiseen

Käytössämme on laadukasta ja monipuolista hakupalveluistamme kerättyä dataa, jollaista muilla toimijoilla ei ole tarjota. 

Mediariippumaton mainonta useassa kanavassa

Olemme mediariippumaton toimija. Emme velvoita käyttämään mainonnassa tiettyjen toimijoiden kanavia, vaan optimoimme yrityksesi kampanjaa niihin kanaviin, joissa se toimii parhaiten.

Kokenut, ammattitaitoinen kumppani

Hoidamme puolestasi kohderyhmän määrittelyn sekä teemme sen perusteella mainospaikkojen hankinnat. Tarvittaessa suunnittelemme myös kampanjoiden sisällöt ja visuaalisen ilmeen.

Mainosta monipuolisesti eri kanavissa - jää tehokkaammin asiakkaan mieleen

Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa erilaisten mainosviestien tarjoamisen samalle kohderyhmälle monissa eri muodoissa, eri kanavissa ja eri aikoina. Tehokkaimmillaan mainosviesti on juurikin silloin, kun haluttu kohderyhmä tavoitetaan monikanavaisesti ja juuri oikeaan aikaan.

Fonectalla ohjelmallisen ostamisen avulla voidaan tehdä display-, video-, YouTube-, Spotify- ja natiivimainontaa. Kun potentiaalinen asiakas kohtaa saman viestin useassa eri kanavassa ja eri tilanteissa, sen merkitys vahvistuu, se jää vahvemmin mieleen ja kasvaa tietoisuudesta kiinnostukseksi ja lopulta toiminnaksi.

Tavoita vain aidosti kiinnostuneet

Ohjelmallisen ostamisen hienous piilee siinä, että voimme reaaliaikaisesti ostaa mainosnäyttöjä miljoonilta eri sivustoilta ja näyttää mainontaa vain silloin, kun haluttu henkilö kohderyhmästäsi näkee sen. Ohjelmallisessa ostamisessa pyritään tavoittamaan aidosti kiinnostuneita henkilöitä, ei vain mainoksen näyttökertoja tietyssä mediassa. Näin mainosbudjetti myös käytetään tehokkaimmalla tavalla.

Fonecta on kokenut, ammattitaitoinen kumppani ohjelmalliseen mainontaan

Me Fonectalla tarjoamme ohjelmallisen ostamisen palveluja, joissa ensisijainen päämäärä on tavoittaa oikeat henkilöt laajasta digikanavaverkostosta vain pelkän mediaostamisen sijaan.

Ohjelmallisen ostamisen asiakkaamme ovat monilta aloilta, aina keskisuurista verkkokaupoista julkisiin toimijoihin. Yhteistä erilaisille asiakkaillemme on ollut se, että he ovat halunneet tavoittaa oikeat kohderyhmät, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa ja kasvattaa laajasti tietoutta yrityksen tuotteista ja palveluista.

Yksi ohjelmallisen ostamisen hienouksista piilee juuri siinä, että sinun ei tarvitse tietää ja valita sopivaa kanavaa, vaan mainos löytää oikeat kanavat ja asiakkaat puolestasi.

Ohjelmallinen ostaminen osana Fonectan monikanavaista markkinointipalvelua

Fonectan Monikanavainen markkinointi -palvelu

Tehokasta, mutta joustavaa

Fonectan monikanavainen markkinointi palveluna on ainutlaatuinen, kattavaan data-analyysiin pohjautuva asiantuntijapalvelu, jonka avulla kehität markkinointia eri digikanavissa tavoitteellisesti.

Näytä tuote

Näin ohjelmallinen ostaminen etenee

Ohjelmallinen ostaminen on teknologia, mutta se vaatii ammattitaitoiset käsittelijät. Fonectalla on hyvä yhdistelmä erilaista osaamista ja kokemusta ohjelmallisesta ostamisesta.

Tunnistetaan kohderyhmät. Tunnistamisen apuvälineenä voidaan käyttää asiakaskannan analyysia ja asiakkaan omia työkaluja.

SEM - Search Engine Marketing

Suunnitellaan kampanjat. Määrittelemme tavoitteet, tunnistamme ostoprosessin vaiheet sekä valitaan kohdennukset, budjetti ja mittarit.

Luodaan kampanjarakenne. Tämä on se käytännön työ, joka tehdään järjestelmään.

Optimoidaan. Optimoida voi esimerkiksi muuttamalla ostotarjouksia, A/B-testaamalla, huonoja medioita poistamalla tai uusia kohderyhmiä lisäämällä.