Monikanavainen markkinointi palveluna

Alkaen 900 €/kk

Suomalaiset liikkuvat verkossa yhä luontevammin eri verkostojen välillä. Harvoin vain yksi kanava riittää tavoittamaan kaikki palveluistasi kiinnostuneet asiakkaat. Fonectan monikanavaisen markkinointipalvelun avulla voit joustavasti hallinnoida ja siirtää mediapanostuksiasi kanavasta toiseen.

Fonectan monikanavainen markkinointi palveluna on ainutlaatuinen, kattavaan data-analyysiin pohjautuva asiantuntijapalvelu, jonka avulla kehität markkinointia eri digikanavissa tavoitteellisesti.

 • Tunnemme eri toimialat ja niiden menestystekijät.
 • Asiantuntijoillamme on kokemusta jo kymmenien tuhansien mainoskampanjoiden toteuttamisesta.
 • Kauttamme saat palvelua ja tukea suomeksi.
 • Pidämme sinut ajan tasalla kampanjoidesi tuloksista, joita asiantuntijamme seuraavat ja optimoivat.
 • Nimetty asiantuntijasi osaa hallinnoida suosituimpien kanavien mainontaa ja auttaa sinua löytämään yrityksellesi toimivimman tasapainon eri mainoskanavien välillä.

Lue lisää, miksi markkinointia kannattaa tehdä Fonectan kanssa

Monikanavaisen markkinointipalvelumme hintaan vaikuttaa käytössä olevien kanavien määrä, jota voit muuttaa joustavasti lähtien liikkeelle aina vain yhdestäkin kanavasta.

 • Alkaen 900 €/kk + alv (aloitusmaksu 1800 €)
 • Lisäkanavat 600 € / kk / kanava + alv (aloitusmaksu 900 € / kanava)

Kertaluontoinen aloitusmaksu kattaa kanavien auditoinnin ja sen pohjalta kampanjoiden sekä raportoinnin rakentamisen. Sen jälkeen palvelulla on kuukausimaksu, joka kattaa mm. jatkuvaluontoisen mainonnan hallinnan ja kehittämisen. Pyydä tarjous!

Monikanavainen markkinointi soveltuu yrityksille, jotka haluavat toteuttaa jatkuvaluonteista markkinointia ja mainontaa eri kanavissa. Se pohjautuu kattavalle, datapohjaiselle auditoinnille, jonka asiantuntijamme tekevät yhteistyön alkaessa.

Fonectan monikanavaisen markkinointimallin avulla voit joustavasti hallinnoida ja siirtää mediapanostuksiasi kanavasta toiseen. Nimetty asiantuntijasi osaa hallinnoida suosituimpien kanavien mainontaa ja auttaa sinua löytämään yrityksellesi toimivimman tasapainon eri mainoskanavien välillä. Toteutamme mainoskampanjat ja optimoimme niitä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää, mitä monikanavainen markkinointi palveluna sisältää

Tehokasta, mutta joustavaa digimarkkinointia eri kanavissa

Suomalaiset liikkuvat verkossa yhä luontevammin eri verkostojen välillä. Harvoin vain yksi kanava riittää tavoittamaan kaikki palveluistasi kiinnostuneet asiakkaat. Fonectan monikanavaisen markkinointipalvelun avulla voit joustavasti hallinnoida ja siirtää mediapanostuksiasi kanavasta toiseen.

Kaksi markkinoijaa suunnittelemassa kampanjaa yhdessä

Monikanavaisen markkinointipalvelun hyödyt

Parempi tuotto mainonnalle

Monikanavainen mainonta tuottaa 37% paremman investoinnin kuin vain yksi kanava.

Tavoita asiakkaat kattavammin

Yhdellä Fonectan palvelulla tavoitat kaikki potentiaaliset asiakkaat verkon eri kanavista.

Perusta markkinointisi dataan

Tarjoamme aina datapohjaisen analytiikan. Nimetty asiantuntijamme käy henkilökohtaisesti läpi miten markkinointisi toimii ja miten parantaa.

Monikanavainen markkinointi kannattaa – mutta sen tulee pohjautua oikeanlaisiin tavoitteisiin

Monikanavainen mainonta kannattaa: tutkimusten mukaan se tuottaa 37% paremman investoinnin kuin vain yksi kanava. Monikanavainen markkinointi on nykyään seurattavampaa ja mitattavampaa kuin koskaan. Samalla se on myös haastavampaa, sillä mainostajana et saa tietoosi enää yhtä paljon asioita, kuin aiemmin, johtuen esimerkiksi lainsäädännöstä tai mainosalustojen rajoitteista. Markkinoijan haaste onkin saada muodostettua tämän päivän kanavakirjosta yritykselle sopiva yhdistelmä, joka tuo uusia käyttäjiä ja vahvistaa yrityksen viestiä. Kaikki lähtee tavoitteista.

Datapohjaiseen auditointiin perustuvaa digimarkkinointia

Fonectan monikanavainen markkinointi pohjautuu datapohjaiseen auditointiin. Auditoinnin avulla saadaan olennaista tietoa ja ymmärrystä siitä, tukevatko kampanjat ja kanavat aidosti oikeita liiketoiminnan tavoitteita. Auditoinnin pohjalta tehtyjen löydösten ja kehityskohtien kautta asiantuntijamme auttaa löytämään oikean tasapainon kanavissa ja budjeteissa.

Palvelun sisältö

Fonectan Monikanavamallin avulla voit joustavasti hallinnoida ja siirtää mediapanostuksiasi kanavasta toiseen. Palvelun hinnoittelu alkaen 900 €/kk + aloitusmaksu 1800 € + alv, kun aloitat yhdestä kanavasta. Lisäkanavat 600 € / kk / kanava + aloitusmaksu 900 € / kanava + alv. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi 1 kuukauden irtisanomisajalla. Lisäksi voit päättää, haluatko maksaa mediakulut itse vai hoitaa ne kätevästi Fonectan kautta laskutuksella.

Fonectan monikanavamallin avulla voit joustavasti hallinnoida ja siirtää mediapanostuksiasi kanavasta toiseen. Voit aloittaa monikanavamallilla mainostamisen vaikka vain yhdellä kanavalla ja laajentaa tekemistä joustavasti eri kanaviin tulosten perusteella. Tekemisen mittakaavasta riippuen palvelumallimme on kanavien sisällä sama, mutta raportoinnin kattavuus ja tiheys vaihtelevat.

Palveluun voi valita yhden tai useamman seuraavista: Google-mainonta, LinkedIn-mainonta, some-mainonta Facebookissa ja Instagramissa ja/tai ohjelmallinen ostaminen.

Google-mainonta

Autamme löytämään tärkeimmät haut, joita yleisösi tällä hetkellä etsii. Keskitymme kasvattamaan näkyvyyttä parhaiten tuottavissa hauissa. Hakumainonnan lisäksi autamme tavoittamaan yleisösi myös muista Googlen hallinnoimista verkostoista (Youtube, Gmail ym.). Lue lisää Google-mainonnasta

LinkedIn-mainonta

LinkedIn on tehokkain kanava tavoittamaan B2B-päättäjät. Autamme löytämään kohdeyleisösi ja viestimään heille kanavan suosimalla tavalla. Fonecta on ollut virallinen LinkedIn-kumppani jo vuodesta 2016 alkaen.  Erikoisosaamisemme avulla teet tuloksellista markkinointia yrityspäättäjille ja päätöksentekoon osallistuville – valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lue lisää LinkedIn-mainonnasta

Some-mainonta

Jopa 90 % Instagram-käyttäjistä seuraa palvelussa yrityksiä – eikä siis vain yksittäisiä ihmisiä, mutta vain kolmasosa yrityksistä hyödyntää tätä potentiaalista ostajakuntaa tehokkaasti. Facebook-mainonnan avulla hyödynnät myös Instagramin mainostusmahdollisuudet! Lue lisää some-mainonnasta

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallisen ostamisen avulla voimme ostaa kohdennettua mainostilaa kaikille tutuista sivustoista. Viestin toistaminen useassa kanavassa tunnetusti parantaa mainontasi tehoa. Hyödynnämme täällä sekä oman yleisösi dataa että ostettuja valmisyleisöjä. Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta

Palvelu pohjautuu heti aloituksen yhteydessä tehtävään datapohjaiseen auditointiin. Auditoinnissa käymme läpi käytössä olleet mainostilit ja niihin liittyvät mittarit. Teemme yhteenvedon löydöksistä ja siitä, mitkä asiat toimivat ja missä taas voisi kehittää toimintaa paremmaksi. Tämän jälkeen toteutamme kehitystoimenpiteet palveluun valittuihin mainosjärjestelmiin.

Lähetämme myös esikyselyn, johon vastaaminen auttaa meitä rakentamaan yhteistyötä oikeista lähtökohdista. Lisäksi järjestämme yhteisen kick off -palaverin, jossa käymme esikyselyn tulokset läpi ja sovimme, mistä lähdetään liikkeelle. Palaverissa sovitaan myös viestintä- ja raportointikäytännöistä.

Asiantuntijamme rakentaa yrityksellenne dashboard-näkymän palveluun valittujen kanavien osalta. Teemme myös tarvittaessa muutoksia verkkoseuranta-asetuksiin tai toimitamme ohjeistukset, joiden avulla analytiikkatiiminne tai -kumppaninne voivat ne toteuttaa.

Nimetty asiantuntijasi hallinnoi kanavien mainontaa ja auttaa sinua löytämään yrityksellesi toimivimman tasapainon eri mainoskanavien välillä. Jatkuva palvelu kattaa seuraavat asiat:

 • Jatkuvaluonteisen mainonnan hallinnointi ja kehittäminen sekä mainonnan toimivuuden optimointi sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Mainonnan seuranta koko kampanjan elinajan ja relevanttien potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen sovitun mediabudjetin rajoissa.
 • Mainosviestintä pitkäkestoisemmilla viestikärjillä (mainokset tai niiden sisältö eivät muutu esimerkiksi viikottain) oletuksena yhdessä maassa ja yhdellä kielellä.
 • Kampanjoihin mahdollisesti tehtävät muutokset (käytettävät mediat, budjetti, kohdennukset ja ohjaukset) ja mahdollisten uusien kampanjoiden, mainosten ja kohdistusten suunnittelu.
 • Asiakasviestintä ja raportointi yhdessä sovitun mallin periaatteella.

Näin palvelu otetaan käyttöön

Asiantuntijamme tekee auditoinnin nykyisille kanaville. Lisäksi pyydämme teitä täyttämään esikyselyn kartoittaaksemme yhteistyön lähtökohdat.

Polkaisemme yhteistyön käyntiin yhteisessä aloituspalaverissa, jossa käymme läpi mm. esikyselyn tuloksia.

Toteutamme muutokset ja lisäykset mainostileihin ja kampanjoihin auditointiin pohjautuen.

Noin kuukauden kuluttua katsomme yhdessä läpi, millaisen vaikutuksen tekemämme muutokset saivat aikaan ja mitä teemme seuraavaksi.

Performanssi

Nimetty asiantuntija seuraa, optimoi ja kehittää monikanavaista markkinointia jatkuvasti sovittujen tavoitteiden mukaan.