Mitä digimarkkinoinnin mittarit ja lyhenteet tarkoittavat?

26.1.2022 | Lukuaika 3 min

Digimarkkinointiin liittyviä käsitteitä ja mittareita on lukuisia. Useimmiten niistä käytetään englanninkielisiä termejä ja lyhenteitä, joista kokosimme alle yleisimpiä.

Algoritmi on yksityiskohtainen ohje siitä, miten tehtävä tai prosessi suoritetaan. Se on koodillinen määrittely, joka digimarkkinointialustoilla esimerkiksi päättää, mitä julkaisuja kullekin käyttäjälle näytetään. Esimerkiksi Facebookin kuva on määritelty kiinnostavaksi, kun se on kerännyt 5 tykkäystä eri käyttäjiltä. Tämän jälkeen kuvaa näytetään muille määrittelyn mukaisesti.

Konversio tarkoittaa kävijän tekemää mitattavaa toimenpidettä. Konversio on jokin etukäteen asetettu tavoite, johon digimainonnalla pyritään. Tällaiseksi on voitu määritellä esimerkiksi ostotapahtuma verkkokaupassa, tarjouspyyntö tai uutiskirjeen tilaaminen.

Konversioprosentti on laaja kirjo eri prosenttilukuja. Verkkokaupassa oston konversio voi olla esimerkiksi 1 % tai 10 %:ia ja siihen vaikuttaa moni eri asia; esimerkiksi kuinka hyvä verkkokauppa on käytettävyydeltään, löytyykö sieltä oikeanlaisia tuotteita, tuntuuko se luotettavalta, ovatko maksutavat toimivat jne.

Click Through Rate CTR on klikkaussuhde, joka kertoo, kuinka moni vastaanottajista on klikannut viestissä ollutta linkkiä. CTR on konversion ohella paljon käytetty mittari.

Cost Per Action CPA kertoo paljonko halutun toiminnon tai konversion saaminen maksaa. Jos asiakas on esimerkiksi panostanut 1 000 euroa mainontaan ja saanut 10 liidiä, yhden liidin hinnaksi muodostuu 100 euroa.

Customer Acquisition Cost CAC on toinen tapa mitata paljonko yhden uuden asiakkaan hankkiminen maksaa. Yleisellä tasolla CAC on asiakashankinnan kulut jaettuna saatujen uusien asiakkaiden määrällä.

Customer Lifetime Value CLV tarkoittaa asiakkaan elinkaaren arvoa, joka muodostuu esimerkiksi jonkin pitempiaikaisen palvelun aloituskustannuksen ja siitä seuraavien rullaavien kuukausikulujen kokonaissummasta.

Lead eli tuttavallisemmin liidi tarkoittaa tunnistettua potentiaalista asiakasta. Liidigeneraatio tarvitsee aina myös sisällön tai kiinnostavan syyn, joka saa potentiaalisen asiakkaan jättämään yhteystietonsa.

Reach eli tavoittavuus kertoo, kuinka monta käyttäjää kyseinen mainos on tavoittanut. Tämä on eri asia kuin mainoksen näyttökerta eli impression. Jälkimmäinen voi olla suurempi luku, koska se sisältää saman mainoksen näkymisen useampaan kertaan samalle käyttäjälle.

Return Of Investment ROI kertoo paljonko investoidusta rahasummasta poikii rahaa takaisinpäin.

Search Engine Optimization SEO tarkoittaa verkkosivujen ja niiden sisältöjen hakukoneoptimointia. Sen avulla yritys löytyy hakukoneista kuten Googlesta orgaanisesti.

Search Engine Marketing SEM, eli hakukonemarkkinointi, on ostettua mainontaa, kuten Google-mainontaa.

Web Analytics eli nettisivuanalytiikka auttaa ymmärtämään yrityksen verkkosivujen toimivuutta, kävijöiden profiilia, mitä kanavia pitkin he ovat löytäneet sivuille ja mitä he siellä tekevät. Näin yritys voi ymmärtää paremmin potentiaalisia asiakkaita, tehostaa myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Opi hyödyntämään Facebookia tehokkaasti.

Lataa yrittäjän e-kirja

Täytyykö kaikki lyhenteet ymmärtää?

Näitä eri termejä markkinoinnin ja mainonnan ammattilaiset käyttävät sujuvasti omassa työssään ja siitä puhuessaan. Termistön takana piilevät markkinoinnin tärkeimmät mittarit, joilla seurataan markkinoinnin tehokkuutta eri kanavissa. Markkinoinnilla ei ole arvoa, jos se ei tuota tulosta, joten siksi on tärkeää ymmärtää, miten eri toimenpiteitä kannattaa parhaiten mitata.

Vaikka on hyvä ymmärtää markkinoinnin peruslainalaisuudet ja yleisimmin käytetyt termit, kuten vaikkapa ROI, CTA ja konversio, kannattaa kuitenkin muistaa, ettei kaikkien tarvitse kaikkea osata. Markkinoinnissa, vähän kuin kirjanpidossakin kannattaa turvautua ammattilaisen apuun sen sijaan, että yrittäisi yksin pärjätä ja murehtisi eri termien merkityksiä.

Nyt kun tiedät digimarkkinoinnin lyhenteet ja mittarit, on aika lukea miten digimarkkinointia mitataan ja miksi.

Vai tahtoisitko oppia miten sinäkin saat digimarkkinoinnin mittareista täyden hyödyn irti?