Mikä Google Consent Mode – ja mitä nyt pitäisi tehdä?

21.2.2024 | Lukuaika 5 min

Miia Heino

Artikkelin kirjoittanut

Google Consent Moden deadline on 6.3.2024

Alkuvuoden kuumin puheenaihe analytiikan parissa on Googlen Consent Mode. Napakasti tiivistettynä Google Consent Mode on tapa lähettää Googlelle tieto markkinoinnin hyväksyneistä sivustokävijöistä. Aikataulu on tiukka, sillä Google on asettanut Consent Moden käyttöönotolle takarajaksi 6.3.2024. Tämän aikarajan jälkeen kohdennettua Google Ads -mainontaa tekevät ovat ilman Consent Moden käyttöönottoa ensimmäisenä ongelmissa. Tässä artikkelissa käymme lyhyesti läpi sen, mitä Google Consent Modesta nyt tiedetään – ja miten siihen pitäisi reagoida.

Google Consent Moden taustalla on Digital Markets Act

Google Consent Mode tarkoittaa Googlelle lähetettävää tietoa markkinoinnin hyväksyneistä sivustokävijöistä. Google Consent Mode liittyy evästehallintaan ja se on tapa kertoa Googlelle, mitä evästehallinnan keräämiä tietoja kävijästä on Googlelle lupa lähettää. Google Consent Mode otetaan käyttöön varmistamalla, että evästehallinnan keräämät tiedot seurannan hyväksyneistä lähetetään oikeassa muodossa Googlelle.

Consent Mode ei ole pelkkä Googlen keksintö, vaan se liittyy Euroopan tietosuojaviranomaisten Digital Markets Act (DMA) -päätökseen, jonka tavoitteena on lisätä suurten online-alustojen keräämän datan läpinäkyvyyttä. DMA -päätöksessä määritellään digialan suurimmille verkkoalustoille kriteerit, joita niiden pitää henkilötietoja käsitellessään noudattaa. Näitä säännöksiä Google nyt omilla toimillaan pyrkii noudattamaan.

Mikä on Google Consent Mode ja mihin se vaikuttaa?

Google Consent Mode ei ole sama asia, kuin evästetyökalu tai evästebanneri – vaikka se niihin liittyykin. Google Consent Mode välittää Googlelle käyttäjän evästebannerista hyväksymät luvat käyttäjäseurannan työkaluihin, mainonnan evästeisiin ja mainonnan hallintaan, käyttäjätason tietojen hyödyntämiseen mainonnassa ja mainonnan personointiin.

Jos Google Consent Modea ei oteta käyttöön kärsivät siitä ensimmäisenä Google Adsin kohdennetun mainonnan työkalut. Kiireisintä Google Consent Mode onkin ottaa käyttöön sellaisilla mainostajilla, jotka tekevät taktista yleisöjä hyödyntävää kohdennettua Google Ads -mainontaa, kuten esimerkiksi remarketing-mainontaa.

Ilman Consent Modea mainonnan kohdentamisesta ja sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuraamisesta Google Adsissä tulee merkittävästi vaikeampaa. Google Analyticsiin Consent Moden ei pitäisi vaikuttaa – ainakaan vielä. Sen vuoro on myöhemmin.

Mitä tapahtuu jos Google Consent Modea ei ota käyttöön?

Ilman Consent Modea ensimmäisenä iskua ottavat Google Adsin kohdennetun mainonnan työkalut. Ilman sitä esimerkiksi remarketing-mainontaa ei voida tehdä. Remarketing mainostyyppinä on yleensä hyvin tehokas – siinä tavoitellaan jo olemassaolevia, yrityksesi ja brändisi tuntevia henkilöitä. Asiakkuuden elinkaariarvon kasvattamisessa se on oleellinen mainosmuoto ja mainostaja menettää paljon, jos sen tekeminen ei ole mahdollista.

Myös heikennykset mainonnan seurannassa ja tehokkuudessa iskevät Google Ads -markkinoijaan. Markkinointipäättäjän tärkeimpänä tehtävänä on saada eri markkinoinnin toimenpiteistä sellaista dataa, jolla mainoseurot pystytään ohjaamaan tuloksellisimpiin ja eniten hyötyä tuoviin kanaviin. Jos mainonnan tuloksellisuuden seurannassa on puutteita, muuttuu mainostajan elämä hämärässä puutteellisilla tiedoilla suunnistamiseksi.

Kaksi tasoa – Basic Consent mode ja Advanced Consent Mode

Google Consent Mode jakautuu kahteen hieman erityyppiseen lähestymistapaan – Advanced Consent Modeen ja Basic Consent Modeen.

Basic Consent Modessa Googlelle lähetetään tiedot vain niistä käyttäjistä, jotka ovat antaneet siihen evästebannerissa suostumuksensa. Advanced Consent Modessa puolestaan tiedot lähetetään kaikista käyttäjistä – riippumatta siitä, onko käyttäjä antanut seurantaan luvan vai ei. Tiedot niistä käyttäjistä jotka eivät ole antaneet lupaa lähetetään ”anonymisoidusti”. Luvan antaneet  lähetetään hyödyntäen evästetunnisteita.

Mitä nyt pitäisi tehdä?

Google Consent Moden kanssa kannattaa toimia nyt – erityisesti jos teet taktista ja kohdennettua Google Ads -mainontaa. Jos jätät reagoimatta Google Consent Mode -vaatimuksiin, kohtaat maaliskuun alun jälkeen haasteita Google Adsissä mainonnan kohdentamisessa, tehokuuudessa ja seurannassa. Google Consent Mode kannattaakin ottaa käyttöön joko Basic- tai Advanced -muodossa. Päätöstä tehdessä muista kuitenkin, että nämä eri Consent Moden toimintatavat eroavat huomattavasti toisistaan.

Jos käyttöön otetaan Advanced Consent Mode, lähetetään Googlelle luvallisesti kerättyjen tietojen lisäksi anonymisoituja tietoja myös niistä verkkosivukävijöistä, jotka eivät ole lupaa seurantaan antaneet. Tästä seurauksena on toki kattavampi määrä dataa ja sen ansiosta luotettavammat luvut esimerkiksi konversioiden seurantaan. Tämä vaihtoehto voi kuitenkin olla ristiriidassa esimerkiksi Traficomin säädösten kanssa, emmekä sitä siis suosittele.

Jos käyttöön otetaan Basic Consent Mode, lähetetään Googlelle tietoja vain seurannan hyväksyneistä käyttäjistä. Basic Consent Moden tapauksessa mainonnan järjestelmät saavat rajoitetummin dataa esimerkiksi konversioiden seurantaan. Silti Basic Consent Mode mahdollistaa datan järkevän analysoinnin ja auttaa markkinoijaa mainonnan optimoinnissa. Lisäksi Basic Consent Mode kunnioittaa verkkosivukävijöiden tahtoa seurannasta toisin kuin Advanced Consent Mode. Tämä vaihtoehto onkin lähtökohtaisesti suosittelemamme vaihtoehto.

Miten Google Consent Mode otetaan käyttöön?

Yleisimmät evästetyökalut kategorisoivat Googlelle lähetettävät tiedot ja ovat todennäköisesti valmiit Google Consent Moden käyttöönottoon. Google Consent Moden käyttöönotto tapahtuu lähettämällä evästehallinnan työkalusta tieto hyväksytyistä seurannan kategorioista Google Tag Managerilla Googlelle.

Se, miten Google Consent Mode otetaan käyttöön tai kuinka suuri työ sen käyttöönotto on, riippuu nykyisen evästehallinnan laadusta – tai ylipäänsä sen olemassaolosta. Joissain tapauksissa itse evästebannerin toiminta täytyy varmistaa, ennenkuin päästään itse Google Consent Moden kimppuun. Lisäksi käyttöönottoon vaikuttaa Google Tag Managerin asetukset. Yleispäteviä ohjeita siihen onkin vaikea antaa, joten jos olet epävarma siitä, miten saat Consent Moden käyttöön, ole meihin yhteydessä niin autamme.