Markkinointipodcast: Markkinoinnin painopisteet -tutkimus

21.2.2023 | Lukuaika 3 min

terho.tirkkonen@fonecta.com

Artikkelin kirjoittanut

Fonecta selvitti IRO Researchin kanssa markkinoinnin ammattilaisilta ja päättäjiltä jo neljännen kerran, mihin markkinoijat aikovat panostaa lähitulevaisuudessa.

Tutkimukseen vastasi 150 henkilöä keskisuurista ja suurista yrityksistä:

  • 1/3 vastaajista 20–49 henkilön yrityksistä
  • 1/3 vastaajista 50–99 henkilön yrityksistä
  • 1/3 vastaajista 100+ henkilön yrityksistä

Data kerättiin vuonna 2022 puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksen tavoite on auttaa markkinoijia ymmärtämään vertaisiaan, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä markkinoinnin kehittämiseksi ja tulosten parantamiseksi.

Onko TikTok tärkein somekanava, mikä on vaikuttajamarkkinoinnin rooli tulevaisuudessa, onko verkkokauppa jo kotisivuja tärkeämpi panostuskohde, miten markkinointikumppani valitaan ja mitataanko markkinointia? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia tutkimustuloksista videoltamme.

Katso video ja vertaa vastauksia yrityksesi markkinoinnin panostuskohteisiin

Markkinoinnin painopisteet -tallenteen sisältö:

00:31 – Mitä, miksi ja miten tutkimme?

02:40 – Markkinoinnin toimenpiteiden tärkeimmät tavoitteet riippuvat yrityksen koosta eli markkinoinnin maturiteetista ja resursseista – yleisimmät tunnettuus ja myynti

04:22 – Mikä on markkinoinnin rooli yrityksissä? Kuluttajille markkinoivat kokevat roolinsa tärkeämmäksi kuin B2B-markkinoijat

06:26 – Markkinoinnin panostuskohteet lähitulevaisuudessa – verkkolöydettävyys, some-mainonta, hakukoneoptimointi (SEO) ja kotisivut ylivoimaisesti tärkeimpiä

09:04 – Kuinka monella on jo verkkokauppa?

11:05 – Tekoälyä (AI) ja koneoppimista markkinoinnissa hyödyntää jo 26 %, kun vuonna 2020 luku oli vain 17 %.

14:10 – Some-mainonta on 2. tärkein panostuskohde – lähitulevaisuudessakin Facebook (Meta), LinkedIn (Microsoft) ja Instagram (Meta) ovat keskisuurten ja suurten yritysten tärkeimmät sosiaalisen markkinoinnin alustat.

17:05 – Miten B2B- ja B2C-toimialat eroavat markkinoijien somekanavien valinnoissa – monikanavaisuus yhdistää kuluttaja- ja yritysmarkkinointia.

18:45 – Yrityskoosta huolimatta vain 21 % markkinoinnin ammattilaisista kokee tiimissään olevan riittävästi markkinoinnin osaamista.

23:22 – Miten montaa markkinointikumppania yritykset hyödyntävät?

25:10 – Näin markkinointikumppani valitaan – 4 tärkeintä valintakriteeriä: liiketoimintaymmärrys, konkreettiset ehdotukset, digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ratkaisut sekä henkilökemiat

29:18 – Digimarkkinoinnin tuloksia mitataan entistä enemmän erityisesti yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä (71 % vuonna 2020 vs. 90 % vuonna 2022)

31:25 – Miksi pitää mitata oikeita asioita?

32:32 – Minkälaiset markkinoinnin mittarit ovat hyviä?

33:50 – Mitkä ovat markkinoinnin trendit vastaajien mielestä eri kokoisissa yrityksissä?

Haluatko tutustua tarkemmin tutkimusmateriaaliin?

Lataa raportti

Markkinoinnin panostuskohteet riippuvat yrityksen nykytilasta ja tavoitteista sekä markkinointipäättäjän preferensseistä ja markkinoinnin resursseista, mutta meitä fonectalaisia tutkimuksessa yllätti se, miten tärkeimmät panostuskohteet eivät juurikaan eroa toimialojen ja yrityskokojen välillä. Vain niiden painotus ja järjestys vaihtelee, mutta digimarkkinointi ja markkinoinnin tuloksellisuus ovat kaikille yrityksille ensisijaisen tärkeää. Markkinoinnin ammattilaisilla on valoisa tulevaisuus tämän tutkimuksen perusteella.