Myyntiä suurella sydämellä vastuullisesti – asiakkaita ja myyjiä arvostaen

25.4.2022 | Lukuaika 4 min

Jos mietitään vastuullista yritystoimintaa, saattaa mieleen nousta kierrättäminen ja vihreät arvot, mutta vastuullisuus on paljon muutakin. Meillä Fonectalla vastuullisuus näkyy myös ja ennen kaikkea meidän fonectalaisten arkea ohjaavina eettisinä periaatteina. Läpinäkyvyys ja eettisyys näkyvät fonectalaisten arjessa myös myynnissä.

Vastuullisuuden kivijalka Fonectalla on ”Hyvän liiketavan periaatteet” -ohjeistus, joka ohjaa arjen tekemistä ja on tärkeä osa Fonectan liiketoimintaa. Jokainen fonectalainen omaksuu nämä periaatteet ja soveltaa niitä työssään, näin olemme luoneet avoimen ja kannustavan, luotettavan ja eettisen työympäristön, jota ohjaa luottamus toisiin. Emme kulje toimistoilla tai etätöissä ohjekirja kädessä, vaan omaksumme eettisyyden osaksi jokapäiväistä toimintaamme.

Miten eettisyys siis näkyy myynnin arjessa?

Eettisyys ja läpinäkyvyys näkyvät Fonectalla myyntityötä tekevien Media-asiantuntijoiden, Account Managereiden ja Key Account Managereiden päivittäisessä työssä erityisesti asiakaskontakteissa. Tärkein myyjän työtä ohjaava periaate on, että asiakkaalle kerrotaan ja luvataan aina sitä, mitä voidaan myös toimittaa. Tässä on avainasemassa avoimuus ja yhteistyö eri osastojen, kuten tuotekehityksen ja tuotannon sekä myynnin välillä.

Toinen keskeinen avoimuutta lisäävä tekijä on raportointi, joka on kehitetty mahdollisimman läpinäkyväksi, jotta asiakkaat pystyvät jatkuvasti seuraamaan ostamiensa tuotteiden saavuttamia hyötyjä omaan liiketoimintaansa. Asiakkaat löytävät Oma Fonecta -portaalista helposti lähes reaaliaikaisesti oman digitaalisen markkinointinsa panostukset ja aikaansaadut tulokset.

Oma Fonecta -portaalissa asiakkaalle raportoidaan läpinäkyvästi Fonectalta ostettujen palveluiden tuloksia. Portaalissa asiakas seuraa yrityksen saamia yhteydenottoja, profiilinäyttöjä ja tehtyjen toimenpiteiden tuloksia.

Puhelinluetteloista täysin digitaaliseksi, paperittomaksi taloksi

Kuten sanottu, vastuullisuus mielletään usein koskemaan nimenomaan niin sanottuja vihreitä arvoja. Eivätkä ne ole Fonectallekaan vieraita, päinvastoin.

Fonecta tunnettiin vielä joitain vuosia sitten puhelinluetteloliiketoimiinnasta, olimme Suomen johtava puhelinluetteloyhtiö ja luettelot olivat iso osa liiketoimintaamme. Paperiliiketoiminnasta luovuttiin kokonaan, kun viimeinen puhelinluettelo näki päivänvalon vuonna 2017. Sen jälkeen Fonecta on ollut täysin digitaalinen talo – myös palvelutarjoamaltaan. Nykyään tarjoamme asiakkaillemme digitaalisen markkinoinnin palveluita, eikä toimistoillamme satunnaista tulostetta lukuun ottamatta fyysistä paperia juuri käsitellä.

Kattavat ympäristöä säästävät ratkaisut

Ympäristövaikutuksemme rajoittuu nykypäivänä toimitilojen ja laitteiden energiankulutukseen, kumppaniyritystemme datakeskuksien energiankulutukseen sekä liikematkustamiseen, joka sekin on tehokkaiden TEAMS-palavereiden myötä vähentynyt entisestään. Olimme jo paljon ennen korona-aikaa ketteriä palaveeraamaan verkon yli eri kaupunkien välillä ilman jatkuvaa matkustamista.

Sopimusten ja muiden tarvittavien dokumenttien digitalisointi, toimitiloissa oleva monipuolinen jätteiden lajittelu ja käytöstä poistettavien laitteiden kierrättäminen ovat myös konkreettisia askeleita vihreiden arvojen toteuttamisen puolesta. Toimipisteissä luovuttiin myös jo jonkin aika sitten kaikista kertakäyttöastioista, joiden käyttö kuormittaa turhaan ympäristöä.

Kiinnostuitko Fonectasta työpaikkana?

Katso avoimet työpaikat!

Vastuullisuus näkyy myös kumppanivalinnoissa ja työsuhde-eduissa

Myös yhteistyökumppanimme valinnassa huomioimme liiketoiminnan ympäristövaikutukset. Nykyisen konesalipalveluita toimittavan kumppanimme hiilineutraalisuus on 100 %. Fonectalaisten suuntaan vastuullisuus näyttäytyy kattavina työterveyspalveluina sekä työhyvinvoinnin edistämisenä vaikkapa työsuhdepyörinä, liikunta- ja kulttuurietuna sekä työmatkaetuna.

Yhteiskuntavastuuta Fonecta edistää järjestämällä tempauksia, joissa yritys laittaa pottiin saman verran rahaa kuin mitä fonectalaiset keräävät keskuudestaan hyvään tarkoitukseen. Näin saadaan tuplattua hyväntekeväisyyteen menevä raha tekemällä yhdessä hyvää!

Joulupata-keräyksessä fonectalaiset saivat lahjoittaa itse rahaa, mutta myös haastaa Fonectan joulupatakeräykseen muitakin, kuten vaikkapa perheensä, ystävänsä tai asiakasyrityksensä. Näin saatiin yritys osallistumaan keräykseen entistäkin suuremmalla summalla!

Pitkä yhteistyö Best Seller Competitionin kanssa

Fonecta on ollut jo pitkään mukana Best Seller Competitionissa yhteistyökumppanina. Fonecta on tunnettu vahvana myyntitalona ja meille on tärkeää olla mukana tukemassa myyntityön arvostusta. Samalla haluamme omalta osaltamme tuoda esiin, miten monimutkaistuva maailma näkyy myyjien arjessa.

Vaikka kauppaa tehdään edelleen ihmiseltä ihmiselle, tuo digitalisaatio omat haasteensa. Yksinkertaisen ja konkreettisen tuotteen sijaan myyjän on menestyäkseen hallittava laajoja digitaaliseen markkinointiin liittyviä kokonaisuuksia alkaen asiakkaan liiketoiminnan ja myyntimallin ymmärtämisestä aina käsitykseen kilpailutilanteesta ja sen vaikutuksista menestymiseen tarvittavaan digimarkkinointiin ja -mainontaan. Fonectan tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään digitaalisen myynnin ja markkinoinnin keinoin, ja meillä myynnissä työskentelevät tekevät joka päivä arvokasta työtä tämän päämäärän eteen.

Myyntityö on yrittäjien kohtaamista, heidän tavoitteidensa ymmärtämistä ja näiden tavoitteiden toteutumisen mahdollistamista. Työ on tärkeää ja arvokasta, ja siksi haluamme olla mukana tukemassa Best Seller Competitionia, joka omalta osaltaan sekä valmentaa opiskelijoita huippumyyjiksi ja nostaa myyntityön arvostusta.

Great Place to Work -sertifioitu yritys

Vuoden 2021 lopussa Fonectalle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti osoituksena hyvästä työpaikasta. Fonectalaisten oman arvion mukaan tämä on siis todella hyvä työpaikka. Eikä ihme, meillä arvostetaan muita ja kannustetaan hyviin suorituksiin. Vastuullisesti ja avoimesti.