Miksi Google Business Profile -näkyvyys on tärkeä yritykselle?

7.4.2022 | Lukuaika 5 min

Jo 98% suomalaisista käyttää tietoa hakiessaan hakukonetta. Etsimme siis lähes aina tietoa verkosta, kun meille herää tarve tuotteelle tai palvelulle. Verkkohauissa Google Business Profileen (eli Google yritysprofiili, aiemmin Google My Business) syötetyt tiedot nousevat hakutuloksissa ensimmäiseksi, ennen muita hakutuloksia.

Useat yritykset ymmärtävät, että hakukonelöydettävyyteen on ensiarvoisen tärkeää panostaa. Mutta harva tietää, mikä merkitys Googlen yritysprofiiliin syötetyillä tiedoilla on yrityksen hakukonelöydettävyydelle. Nyt se selviää, sillä perehdymme aiheeseen tässä artikkelissa.

Mikä Google-yritysprofiili on ja miten se toimii?

Googlen yritysprofiili (entinen Google My Business, ”GMB”) on Googlen maksuton työkalu, jonka avulla yritys pääsee itse hallitsemaan sitä, mitkä tiedot ja paikalliset toimipisteet näkyvät Googlen tuotteissa, kuten Google Mapsissa ja Google-haussa.

Ja niitä todellakin kannattaa itse hallita, sillä Google-yritysprofiiliin syötetyt tiedot nousevat hakutuloksissa korkeammalle ennen muita hakutuloksia, ja yrityksen Google-yritysprofiililla on tärkeä rooli yrityksen löydettävyydessä, näkyvyydessä ja maineenhallinnassa.

Yrityksen maine verkossa voi yrityksen koosta riippumatta olla hyvin hauras ja käyttäjiensä riepoteltavissa (tutustu vaikka artikkeliimme yrityksen maineesta verkossa). Siksi on hyvä pitää niin paljon yrityksen tiedoista verkossa omissa käsissä, kuin mahdollista.

Miksi on tärkeää hallita itse Google-yritysprofiilin tietoja?

Googlen yritysprofiilin hakutuloksissa näkyvät täsmälleen ne tiedot, jotka yritys – tai joku muu – on sinne syöttänyt. Hetkinen, siis joku muu? Kyllä, jos yritys ei ole itse täyttänyt Google-yritysprofiiliaan, sen voi tehdä kuka muu tahansa – profiili on nimittäin avoin kenen tahansa päivitettäväksi.

Tämän päivän nettikulttuurin ansiosta usein avuliaat asiakkaat saattavat täyttää tällaisia puuttuvia yritystietoja muiden käyttäjien auttamiseksi. Eli ehkä joku muu on jo tehnyt työn puolestasi? Ehkä. Usein asiakkaat täyttävätkin tällaisten profiiliin tietoja yritysten puolesta, halutessaan auttaa muita käyttäjiä.

Mutta hyväkään asiakas ei ikinä tiedä yrityksen kaikkia yksityiskohtia, kaikkien toimipaikkojen oikeita yhteystietoja ja aukioloaikoja. Ja jos yritys jättää tietonsa tuuliajolle, muiden päivitettäväksi, ei se vastaa itse tietojen oikeellisuudesta eikä voi mitenkään hallita sitä, mitä yrityksestä verkossa kerrotaan.

Google-yritysprofiililla onkin tärkeä rooli sekä yrityksen näkyvyyden että maineenhallinnan näkökulmasta.

Kuulostaako kaikkien yhteystietojen ylläpito kivireeltä vetää perässään kaiken muun työn päälle? Monitoimipaikkaisille yrityksille Fonecta Kontakti Pro on kätevä työkalu, jonka avulla hallinnoit helposti suurten ja monitoimipaikkaisten yritysten verkkonäkyvyyttä – myös Google-näkyvyyttä. Myös pienemmät yritykset voivat helpottaa tätä taakkaa Kontakti-palvelun avulla.

Miksi Googlen yritysprofiili on tärkeä?

Googlen mukaan lähihakujen määrä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut yli 500%. Etsimme siis palveluita silloin, kun olemme liikkeellä, ja etsimme nimenomaan palveluita, jotka ovat meitä lähellä. Haemme sopivaa ravintolaa tai kahvilaa, autohuoltamoa, kauppaa, reittiä ostoskeskukseen tai muuta palvelua, jonka tarve saattaa herätä yllättäen, ilman suunnittelua.

Kun palvelua etsitään läheltä, nousevat hakutuloksissa esiin vain ne yritykset, joiden Googlen yritysprofiili on kunnossa. Hyvässä profiilissa on vähintäänkin:

  • osoite
  • sijainti kartalla
  • yrityksen nimi
  • yrityksen toimiala
  • tietoa yrityksen toiminnasta.

Mitä enemmän tietoa ja paremmin rakennettu profiili, sen todennäköisemmin se nousee hauissa korkealle sijalle. Sen sijaan ne yritykset, joilla profiilia ei ole, tai se on heikko, eivät välttämättä näy tuloksissa lainkaan. Google näyttää helposti kauempana olevan yrityksen tiedot ja jättää lähiyrityksen kokonaan hakutuloksista pois, jos kauempana sijaitsevalla yrityksellä on parempi profiili.

Google tarjoilee käyttäjilleen luotettavimmat ja osuvimmat hakutulokset

Googlen oma algoritmi määrittää, mitkä tulokset pääsevät hakutulosten kärkipaikoille. Algoritmi on rakennettu niin, että hakijalle pyritään näyttämään kaikkein parhaiten hänen tarpeitaan ja hakutermejään vastaava hakutulos. Algoritmin toimintaan ei yksittäinen käyttäjä tai yritys pysty vaikuttamaan, vaikka kokeilijoita on vuosien varrella varmasti riittänyt.

On kuitenkin asioita, joihin yritys voi, ja joihin sen ehdottomasti kannattaa vaikuttaa hakukonenäkyvyytensä hyväksi.

Näitä ovat omat verkkosivut ja niiden sisällöt sekä Googlen arvostamat tiedot, jotka ovat yhteneväiset niin kotisivuilla, Google-yritysprofiilissa kuin muissa verkon yleisimmissä yhteystietopalveluissa. Google pitää luotettavampana ja näin myös arvostaa korkeammalle yrityksiä, joiden tiedot ovat yhteneväiset niin kotisivuilla kuin Google-yritysprofiilissa – esimerkiksi aukioloajat ja yhteystiedot tulee olla samanlaiset kaikissa kanavissa.

Lisääntyneiden lähihakujen rinnalla ovat kasvaneet myös Google-hakujen sanamäärät. Kun vielä muutama vuosi sitten etsittiin ravintolaa pelkästään sanalla ”ravintola” ja paikkakunta, haetaan palveluja nyt niin sanotuilla pitkillä hakulausekkeilla, eli lähes kokonaisilla lauseilla. Vaikkapa “itämainen ravintola helsingin keskusta auki maanantaina”. Ja tottakai Google haluaa tarjota käyttäjilleen parhaat ja osuvimmat hakutulokset myös näihin pitkiin hakulausekkeisiin.

Tämä tarkoittaa yritysten osalta sitä, että niiden on entistä tärkeämpää tuoda toiminnastaan esiin mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot kaikissa verkon kanavissa. Google yhdistelee ja vertaa löytämiään tietoja, ja mikäli se pitää niitä tarpeeksi kattavina, yhteneväisinä, ja ennen kaikkea luotettavina, se voi tarjota yrityksen sivustoa vastaukseksi verkkohakuun.

Google siis tarjoaa käyttäjilleen luotettavimmat ja osuvimmat hakutulokset, ja tekee valinnat vain ja ainoastaan verkosta löytyvien tietojen perusteella. Yrityksen markkinoinnista vastaavien henkilöiden on pidettävä huoli siitä, että sen tiedot ovat sellaisella tasolla, että yritys tulee valituksi.

Panosta profiilisi sisältöön

Pitkien hakusanojen tuoma muutos asettaa haasteita myös yrityksille. Jos yritys halua nousta korkeille sijoille oikeissa hauissa, täytyy sen profiilista löytyä niitä tietoja, joita asiakkaat hakevat. Toisin sanoen, meksikolaista ruokaa tarjoavan ravintolan täytyy tuoda omissa tiedoissaan esiin, että se tarjoaa nimenomaan meksikolaista ruokaa. Pelkkä ”ravintola” ei tiedoissa riitä. Mitä enemmän ja parempaa tietoa profiilissa on tarjolla, sitä paremmin se palvelee sekä käyttäjiä että Googlea.

Perustietojen, kuten osoitteen ja aukioloaikojen lisäksi, kannattaa panostaa muuhunkin sisältöön.

Kuten hakukoneoptimoinnissakin, mitä informatiivisempi ja paremmin rakennettu yritysprofiili, sen todennäköisemmin se pärjää hyvin hakutuloksissa. Yritys, jonka profiili on heikko, virheellinen tai sitä ei ole lainkaan, ei välttämättä näy hakutuloksissa lainkaan, vaikka sen toimipaikka sijaitsisi lähellä hakijaa. Yrityksen sijainti hakijaan nähden kun on vain yksi kriteeri Googlen silmissä. Jos kauempana sijaitsevalla yrityksellä on parempi profiili, voi Google näyttää hakutuloksissa sen tiedot lähempänä sijaitsevan yrityksen sijaan.

Koronaviruksen vaikutukset

Koronaviruksen mukanaan tuoma poikkeustila teki Googlen yritysprofiilista ja Google-näkyvyydestä yrityksille entistä tärkeämmän. Kun ihmiset pysyivät kotonaan, he etsivät yhä enemmän tietoa verkosta ja tekivät siellä myös ostoksia.

Muuttunut ostokäyttäytyminen näkyy myös koronan jälkeen. Nyt etsitään tietoa siitä, ovatko yritykset avoinna, palvelevatko verkossa tai tarjoavatko muita tapoja tehdä ostoksia. Asiakkaat ovat monesti uskollisia yritykselle ja haastavinakin aikoina halusivat näyttää tukensa, mutta siihen he tarvitsivat yritykseltä tietoa siitä, missä ja miten tukea voi osoittaa. Korona-aika totutti meidät siihen, että yritykset voivat olla avoinna lähes mihin aikaan tahansa, ja haluamme ennen käyntiä varmistaa, että olemme menossa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Vaikka siis koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tällä hetkellä päättynyt, ovat sen vaikutukset jääneet elämään.

Opi miten saat yrityksesi paikallishakujen kärkeen.

Lataa opas

Kommunikoi asiakkaidesi kanssa

Googlen yritysprofiilissa kerrotaan siis muuttuneet aukioloajat, esitellään etä- ja verkkopalvelut, ja vaikkapa kotiinkuljetuksen mahdollisuuksista. Sen kautta asiakkaat voivat myös jättää arvioita yrityksestä ja kertoa omista positiivisista kokemuksistaan, sekä esittää kysymyksiä yritykselle.

Onkin tärkeää, että potentiaaliset asiakkaat saavat yrityksestä mahdollisimman paljon tietoa ja voivat jakaa omia kokemuksiaan myös muille. Jopa 88% potentiaalisista asiakkaista etsii verkosta arvosteluja.

Asiakkaiden kokemusten tuominen esille on yksi keino, jolla sekä luot hyvää yrityskuvaa, että parannat yrityksen Google-näkyvyyttä. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä, joilla on paljon positiivisia arvioita profiilissaan ja jotka vastaavat annettuun palautteeseen sekä vastaavat kysymyksiin.

Asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu onkin yritykselle hyvä työväline, jolla parantaa asiakaspitoa, sillä profiiliin lisätyt kommentit, sekä kysymykset ja vastaukset, jäävät sinne näkyviin ja auttavat tulevia asiakkaita löytämään palvelusi. Samalla heille jää kuva vastuullisesta ja avuliaasta yrityksestä, jonka kanssa on helppo kommunikoida ja asioida.

Miten yrityksesi tiedot löytyvät verkon eri kanavissa?

Tee maksuton testi

Anna enemmän ja laadukkaampaa tietoa Googlelle ja asiakkaille

Jos yrityksen tavoitteena on nousta korkeille sijoille Google-hauissa, täytyy sen profiilista ja verkkosivuilta siis löytyä hyvin täsmällisesti niitä tietoja, joita asiakkaat hakevat. Persialaista ruokaa Helsingissä tarjoava ravintola ei pääse hakutuloksiin, jos hakija etsii italialaista ravintolaa.

Mutta vaikka hakija etsisikin persialaista ravintolaa, ei ravintola välttämättä päädy hakutuloksiin, jos se ei ole pitänyt huolta verkkosivuistaan ja tarjonnut täsmällistä tietoa toimialastaan Google-yritysprofiilissa ja muissa verkon tärkeissä kanavissa.

Pelkkä ”ravintola” ei siis enää riitä yrityksen tiedoissa – ja sama pätee kaikilla toimialoilla. Mitä enemmän ja parempaa tietoa yrityksen Google-yritysprofiilissa on tarjolla, sitä paremmin se palvelee niin käyttäjiä kuin Googlea.

Tarjoa informaatiota ja luo tunnelmaa kuvilla

Googlen yritysprofiili-palvelussa on yrityksen perustietojen lisäksi viisasta panostaa muuhunkin sisältöön. Visuaalisuus on tärkeää kaikissa tämän päivän verkkosivustoissa, eivätkä hakutulokset ole poikkeus. Ellet itse lataa palveluun laadukkaita, brändin mukaisia kuvia yrityksestä, voi Google näyttää muiden käyttäjien kuvia, jotka eivät ole teidän valitsemianne ja teidän hallinnassanne.

Valokuvat auttavat asiakastasi hahmottamaan, millaisesta yrityksestä on kysymys, miltä se näyttää ja millaisia palveluita tarjoaa. Monesti kuva yrityksestä ulkoapäin auttaa niitä, jotka ovat tulossa käymään yrityksessäsi. Pelkkä karttalinkki ei ole yhtä informatiivinen, kuin kuvan kautta saatu visuaalinen varmennus.

Koronavirus siirsi elämän kotiin ja nettiin – Ja kasvatti verkkonäkyvyyden tärkeyttä

Koronaviruksen aikaansaama poikkeustila on kasvattanut Google-yritysprofiilin ja Google-näkyvyyden merkitystä yrityksille, kun yhtäkkiä pääosin kodin neljän seinän sisällä aikaa viettävät ihmiset hoitavat koko ostoprosessin katselusta ja tiedonhausta ostokseen saakka fyysisten kauppojen sijaan netissä. Pandemian hellitettyä ja kauppojen avauduttua verkko-ostokset ovat kuitenkin nousseet uudelle tasolle ja ihmiset ovat löytäneet uusia tapoja hyödyntää online-tarjontaa arjessaan. Siksi on entistä tärkeämpää pitää yrityksen toimipaikkojen tiedot ajan tasalla verkossa.

Google-yritysprofiilissa voi kertoa kaiken tämän: yhteystiedot, toimialan, muuttuneet aukioloajat, etä- ja verkkopalvelut, ja esimerkiksi mahdollisuudet kotiinkuljetukseen. Ja paljon muuta.

Välitä asiakkaistasi – Ja näytä että välität

Asiakkaat voivat jättää Google-yritysprofiilin kautta myös arvosteluja ja esittää kysymyksiä yritykselle, joihin kannattaa vastata kattavasti ja ystävällisesti – profiiliin lisätyt kommentit, kysymykset ja vastaukset nimittäin jäävät näkyviin ja auttavat tulevia asiakkaita löytämään palvelusi. Heidän tulisi saada kommenttien perusteella kuvan avuliaasta ja vastuullisesta yrityksestä, jonka kanssa on helppo asioida.

Siksi verkon julkisissa palautekanavissa asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu on yritykselle tärkeä työväline, jolla parantaa asiakaspitoa ja kasvattaa mainetta – sekä Google-näkyvyyttä. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä enemmän, joilla on paljon positiivisia arvioita profiilissaan ja jotka vastaavat asiakkaiden kysymyksiin sekä annettuun palautteeseen. Yritys joka ei vaivaudu vastaamaan asiakkailleen, on Googlen silmissä vähemmän luotettava, ja asiakkaiden silmissä…no, ei heidän rahojensa arvoinen.

Google-yritysprofiilin seuranta on uudistunut! Lue lisää siitä ja ota Google-yritysprofiilin uusi seuranta haltuun!

Artikkelia on päivitetty 05.07.2023