Miksi Google Business Profile -näkyvyys on tärkeä yritykselle?

7.4.2020 | Lukuaika 5 min

Jo 98% suomalaisista käyttää tietoa hakiessaan hakukonetta. Etsimme siis lähes aina tietoa verkosta, kun meille herää tarve tuotteelle tai palvelulle. Verkkohauissa Google Busines Profileen (aiemmin Google My Business) syötetyt tiedot nousevat hakutuloksissa ensimmäiseksi, ennen muita hakutuloksia.

Googlen yritysprofiili -hakutuloksissa näkyvät ne tiedot, jotka yritys on sinne syöttänyt. Jos yritys ei itse täytä omaa yritysprofiiliaan, on sen profiili avoin kenen tahansa päivitettäväksi. Usein asiakkaat täyttävätkin tällaisten profiiliin tietoja yritysten puolesta, halutessaan auttaa muita käyttäjiä. Jos yritys jättää tietonsa muiden päivitettäväksi, ei se vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä voi hallita sitä, mitä yrityksestä verkossa kerrotaan. Google-yritysprofiililla onkin tärkeä rooli sekä yrityksen näkyvyyden että maineenhallinnan näkökulmasta.

Fonecta Kontaktin avulla on helppo hallinnoida yrityksen verkkonäkyvyyttä, myös Google Business Profile -näkyvyyttä.

Miksi Googlen yritysprofiili on tärkeä?

Googlen mukaan lähihakujen määrä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut yli 500%. Etsimme siis palveluita silloin, kun olemme liikkeellä, ja etsimme nimenomaan palveluita, jotka ovat meitä lähellä. Haemme sopivaa ravintolaa tai kahvilaa, autohuoltamoa, kauppaa, reittiä ostoskeskukseen tai muuta palvelua, jonka tarve saattaa herätä yllättäen, ilman suunnittelua.

Kun palvelua etsitään läheltä, nousevat hakutuloksissa esiin vain ne yritykset, joiden Googlen yritysprofiili on kunnossa. Hyvässä profiilissa on vähintäänkin:

  • osoite
  • sijainti kartalla
  • yrityksen nimi
  • yrityksen toimiala
  • tietoa yrityksen toiminnasta.

Mitä enemmän tietoa ja paremmin rakennettu profiili, sen todennäköisemmin se nousee hauissa korkealle sijalle. Sen sijaan ne yritykset, joilla profiilia ei ole, tai se on heikko, eivät välttämättä näy tuloksissa lainkaan. Google näyttää helposti kauempana olevan yrityksen tiedot ja jättää lähiyrityksen kokonaan hakutuloksista pois, jos kauempana sijaitsevalla yrityksellä on parempi profiili.

Google tekee valintaa puolestasi

Googlen algoritmi määrittää, mitkä tulokset näkyvät hauissa ensimmäisenä. Se yrittää parhaansa mukaan löytää hakijan tarpeeseen parhaiten vastaavan tuloksen, eikä algoritmiin pysty yksittäinen käyttäjä tai yritys vaikuttamaan.

Se, mihin sen sijaan pystyy vaikuttamaan, ovat Googlen arvostamat tiedot yritysprofiilissa ja vaikkapa yrityksen kotisivuilla. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä, joilla kotisivujen tiedot ovat yhteneväiset Google Business profiilin tietojen kanssa – esimerkiksi aukioloajat ja yhteystiedot ovat samanlaiset molemmissa kanavissa.

Lähihakujen lisäksi ovat lisääntyneet myös pitkien hakulausekkeiden haut. Kun vielä muutama vuosi sitten etsittiin ravintolaa, tehdään nyt hakuja niin sanotuilla pitkillä hakulausekkeilla, eli lähes kokonaisilla lauseilla. Google puolestaan haluaa tarjota käyttäjille parhaan mahdollisen verkkokokemuksen tarjoamalla hakijalle parhaat hakutulokset. Joten esimerkiksi meksikolaista ravintolaa etsivälle ei tuoda näkyville italialaista ruokaa tarjoavia ravintoloita.

Panosta profiilisi sisältöön

Pitkien hakusanojen tuoma muutos asettaa haasteita myös yrityksille. Jos yritys halua nousta korkeille sijoille oikeissa hauissa, täytyy sen profiilista löytyä niitä tietoja, joita asiakkaat hakevat. Toisin sanoen, meksikolaista ruokaa tarjoavan ravintolan täytyy tuoda omissa tiedoissaan esiin, että se tarjoaa nimenomaan meksikolaista ruokaa. Pelkkä ”ravintola” ei tiedoissa riitä. Mitä enemmän ja parempaa tietoa profiilissa on tarjolla, sitä paremmin se palvelee sekä käyttäjiä että Googlea.

Perustietojen, kuten osoitteen ja aukioloaikojen lisäksi, kannattaa panostaa muuhunkin sisältöön.

Valokuvat auttavat asiakastasi hahmottamaan, millaisesta yrityksestä on kysymys, miltä se näyttää ja millaisia palveluita tarjoaa. Monesti kuva yrityksestä ulkoapäin auttaa niitä, jotka ovat tulossa käymään yrityksessäsi. Pelkkä karttalinkki ei ole yhtä informatiivinen, kuin kuvan kautta saatu visuaalinen varmennus.

Koronaviruksen vaikutukset

Koronaviruksen mukanaan tuoma poikkeustila teki Googlen yritysprofiilista ja Google-näkyvyydestä yrityksille entistä tärkeämmän. Kun ihmiset pysyivät kotonaan, he etsivät yhä enemmän tietoa verkosta ja tekivät siellä myös ostoksia.

Muuttunut ostokäyttäytyminen näkyy myös koronan jälkeen. Nyt etsitään tietoa siitä, ovatko yritykset avoinna, palvelevatko verkossa tai tarjoavatko muita tapoja tehdä ostoksia. Asiakkaat ovat monesti uskollisia yritykselle ja haastavinakin aikoina halusivat näyttää tukensa, mutta siihen he tarvitsivat yritykseltä tietoa siitä, missä ja miten tukea voi osoittaa. Korona-aika totutti meidät siihen, että yritykset voivat olla avoinna lähes mihin aikaan tahansa, ja haluamme ennen käyntiä varmistaa, että olemme menossa oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Vaikka siis koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tällä hetkellä päättynyt, ovat sen vaikutukset jääneet elämään.

Opi miten saat yrityksesi paikallishakujen kärkeen.

Lataa opas

Kommunikoi asiakkaidesi kanssa

Googlen yritysprofiilissa kerrotaan muuttuneet aukioloajat, esitellään etä- ja verkkopalvelut, ja vaikkapa kotiinkuljetuksen mahdollisuuksista. Sen kautta asiakkaat voivat myös jättää arvioita yrityksestä ja kertoa omista positiivisista kokemuksistaan, sekä esittää kysymyksiä yritykselle.

Onkin tärkeää, että potentiaaliset asiakkaat saavat yrityksestä mahdollisimman paljon tietoa ja voivat jakaa omia kokemuksiaan myös muille. Jopa 88% potentiaalisista asiakkaista etsii verkosta arvosteluja.

Asiakkaiden kokemusten tuominen esille on yksi keino, jolla sekä luot hyvää yrityskuvaa, että parannat yrityksen Google-näkyvyyttä. Google nimittäin arvostaa niitä yrityksiä, joilla on paljon positiivisia arvioita profiilissaan ja jotka vastaavat annettuun palautteeseen sekä vastaavat kysymyksiin.

Asiakkaiden kanssa käytävä keskustelu onkin yritykselle hyvä työväline, jolla parantaa asiakaspitoa, sillä profiiliin lisätyt kommentit, sekä kysymykset ja vastaukset, jäävät sinne näkyviin ja auttavat tulevia asiakkaita löytämään palvelusi. Samalla heille jää kuva vastuullisesta ja avuliaasta yrityksestä, jonka kanssa on helppo kommunikoida ja asioida.