Vaikuttava ja mieleenpainuva sisältö LinkedIn-markkinoinnissa

15.5.2023 | Lukuaika 3 min

B2B-mainostajien toistuva haaste on tuottaa ammattiin liittyvissä konteksteissa todella mieleenpainuvaa tai vaikuttavaa sisältöä. Kuluttajamarkkinoinnin puolella tunteisiin vetoavaa ja luovalla tavalla joukosta erottuvaa  brändisisältöä on totuttu tuottamaan, mutta B2B-mainonnassa tässä on vielä kehitettävää.

B2B-mainostajat ovat tottuneet tuottamaan korostuneesti rationaalista sisältöä, joka vetoaa ostajien järkeen ja logiikkaan. Esimerkki tällaisesta on taktinen mainonta kuten erittäin kustannustehokkaat liidien tuottamiseen tähtäävät toimenpiteet, joissa perustellaan viesteihin reagoimisen tärkeyttä kustannussäästöillä, ajankohtaisuudella, käyttöönoton helppoudella tai lupaamalla suurempaa tehokkuutta.

LinkedInissä vahva brändi tuottaa pitkän tähtäimen tuloksia ja kasvua sekä vahvistaa muun muassa työnantajamielikuvaa ja luo brändilojaliteettia nykyisessä asiakaskunnassa. Emotionaalinen ja vaikuttava sisältö ovat paras tapa synnyttää muistettavuutta ja luoda positiivisia mielikuvia. Myös B2B-mainonnassa luova toteutus on ratkaiseva mainoskampanjan tuloksia ohjaava tekijä. Vahva ja mieleenpainuva luova toteutus voi tuottaa jopa 12-kertaisesti merkittävämmän ROI:n. (data2decisions 2006 & 2014, LinkedIn The B2B Institute,”2030 B2B Trends”).

Vahva ja mieleenpainuva luova toteutus voi tuottaa jopa 12-kertaisesti merkittävämmän ROI:n.

Ratkaisuksi B2B-markkinoijat voivat pyrkiä tunnistamaan ja hyödyntämään useita erityisesti B2B-kontekstiin sopivia emotionaalisia elementtejä.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Yhteisöllisyys
  • Aatteet
  • Diversiteetti
  • Yhdenvertaisuus
  • Haasteet
  • Onnistumiset
  • Intohimo
  • Tavoitteet
  • Henkilökohtaiset tarinat

Näiden emotionaalisten vaikuttimien ytimessä ovat henkilökohtaiset tarinat, joissa organisaatioiden ja brändien tarina kerrotaan yksilöiden ja näiden kokemusten kautta. Tarinat voivat käsitellä haasteita tai onnistumia. Jos markkinoija kykenee osoittamaan, että hänen edustamansa organisaatio ymmärtää ihmisten kriisitilanteita sekä toisaalta juhlii näiden kanssa yhteisistä saavutuksista, ollaan lähempänä todella vaikuttavaa tarinallisuutta.

Yhteisöllisyys sopii luontevasti B2B-kontekstiin. Markkinoija voi kertoa, kuinka ammatillinen yhteisö tarjoaa tukea päätöksenteossa tai kuinka uralla edetään osana laajempaa kokonaisuutta. Yhteisöllisyyteen liittyvät läheisesti myös ammatillinen diversiteetti sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Organisaatioilla ja yksilöillä on myös aatteellisia motivaatioita sekä eettisiä tavoitteita, joita on hyvä tuoda esille henkilötarinoiden kautta.

Vaikka markkinoinnin viesti ja tavoite on taktinen ja numeerinen, on yritysten, organisaatioiden, tuotteiden ja palveluiden taustalla aina henkilökohtaisia arvoja ja tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa. Niistä on kerrottava markkinassa paljon nykyistä enemmän. Näin myös saadaan tehokkaampia tuloksia.

Asiantuntija artikkelin takana

Miikka-Markus Leskinen toimii Fonectalla digitaalisen markkinoinnin asiantuntijatehtävissä ja hänellä on mittava kokemus LinkedIn-mainonnasta ja muista sosiaalisen median markkinointikanavista B2B- ja B2C-markkinoinnissa.