Tutkimus: Markkinoinnin osaamisvaje vaivaa suomalaisyrityksiä – tuoko kanavakirjo jo liikaa haastetta?

23.2.2023 | Lukuaika 4 min

terho.tirkkonen@fonecta.com

Artikkelin kirjoittanut

Suomalaisyritysten mukaan niillä ei ole riittävästi omaa osaamista kaikissa markkinoinnin osa-alueissa. Fonectan tutkimuksen mukaan vain viidennes pärjää omalla osaamisellaan.

Onko teillä tarpeeksi osaamista markkinoinnin viimeisimmistä käänteistä? Hallitsetteko suvereenisti kaikki kanavat, analytiikan ja automaation? Jos ette, ette ole yksin – Markkinoinnin trendit -tutkimukseen vastanneista 150 markkinointipäättäjästä peräti kolme neljästä sanoo, että yrityksen oma osaaminen ei riitä kaikkiin tarvittaviin markkinoinnin osa-alueisiin.

Tutkimuksen mukaan eniten inhouse-osaamisen puutetta kokevat suuret yritykset. Niistä 12 prosenttia sanoo, että omaa osaamista puuttuu selkeästi.

Markkinointipäättäjien mukaan heiltä puuttuu inhouse-osaamista

Nopeat muutokset, valtavat paineet

Vielä vuonna 2018 markkinointipäättäjistä 7 prosenttiyksikköä enemmän oli sitä mieltä, että yrityksellä on tarvittava tietotaito ja resurssit hyödyntää digitaalisia työkaluja myynnissä ja markkinoinnissa. Mistä koetun osaamisvajeen kasvu kertoo?

Tutkimus 2018: Suomalaisyrityksissä digitaalisen markkinoinnin osaamisvaje

Yksi merkittävä syy on epäilemättä se, että yrityksen markkinointipäättäjän pitää osata johtaa entistä monipuolisempaa markkinointiympäristöä ja erilaisia formaatteja.

”Yrityksellä pitää olla esimerkiksi sekä sosiaalisen median että hakukanavien osaamista. Sitten on vielä trendit, analytiikka ja data. Hallittava kokonaisuus kasvaa ja muuttuu koko ajan digimarkkinoinnin kehityksen mukana”, kuvailee Fonectan myyntijohtaja Antti Tukia, joka on seurannut kiivasta kehitystä aitiopaikalta kymmenen Fonecta-vuotensa aikana.

Fonectan myyntijohtaja Antti Tukia

Kohderyhmien tavoittamiseksi markkinoinnin ammattilaisten on oltava tuntosarvet pystyssä koko ajan. On varmistettava, että yritys näkyy siellä, missä “kaikki” ovat. Usein suuri yleisö on juuri siinä kanavassa, missä myös kehitetään käytäntöjä, sovelluksia ja ohjelmia vauhdikkaimmin.

“On ymmärrettävää, että ammattilaiset kokevat osaamista puuttuvan, kun markkinointiympäristö vaatii niin laaja-alaista perehtymistä. Harvalla yrityksellä on niin isot resurssit, että se voisi hankkia tiimiin osaamista jokaiselle nykyisen digimarkkinoinnin osa-alueelle”, Antti arvioi.

Mitä pitää osata tulevaisuudessa?

Vaatimuksia riittää jo nyt, ja tulevaisuudessa (tutkimukseen vastanneet) markkinointipäättäjät näkevät muun muassa näitä markkinoinnin trendejä, jotka haastavat yrityksiä entisestään:

 • sisällöt, kohdentaminen, hakusanamainonta ja automaatio
 • vaikuttavuus, vastuullisuus ja inhimillisyys
 • suosittelijat, vaikuttajat ja vaikuttajamarkkinointi
 • sosiaalisen median merkitys, tällä hetkellä erityisesti TikTok
 • liveshopping
 • tekoäly ja virtuaalitodellisuudet.

Mikä määrä digimarkkinoinnin osaamista on tarpeeksi juuri nyt?

“Paljon riippuu siitä, onko tarkoitus rakentaa inhouse-tiimiä vai rakennetaanko organisaation markkinointiosaamista kumppaneiden varaan. Inhouse- ja outsource-trendit muuttuvat jatkuvasti. Oman tiimin osaamiseen panostavat saattavat kuitenkin törmätä siihen, että markkinoinnin kentän muuttuessa nopeasti hyvin spesifeihin osa-alueisiin ei kannata varata omaa tekijää”, Antti sanoo.

Hänen mielestään jatkossa yritykset tarvitsevat yhä enemmän digimarkkinoinnin generalisteja eli useamman osa-alueen hallitsijoita. Niitä, jotka osaavat hyödyntää oikein kumppanitoimistoja ja freelancereitä, joilla taas on erikoistuneempaa osaamista.

“Kumppanit pitää osata ottaa mukaan ekosysteemiin ja jakaa heille tietoa oikealla tavalla. Samalla ei voi liikaa ulkoistaa kumppanin varaan.”

Lataa tästä koko tutkimus käyttöösi

Lataa tutkimus

2030 osaamista kuvaillaan jo ihan uusin sanoin

Markkinoinnissa tarvitaan loppumatonta ketteryyttä, uusien käytäntöjen ja ohjelmien omaksumista ja myös vanhojen työkalujen kehittymisen huomioimista. Pysyykö henkilöstö muutosten mukana? Vai tarvitseeko heidän pysyäkään?

“Markkinointi nojaa tulevaisuudessa vahvasti tekoälyyn. Markkinoinnin suoritteiden tekeminen sitoo resursseja. Kun esimerkiksi sisällöntuottamista – postauksien generointia, datanmurskaamista tai operatiivista tekemistä – saadaan hoidettua tekoälyllä, resursseja vapautuu muuhun.”

Digimarkkinoinnin tekijät voivat silloin keskittyä konseptuaaliseen ja aivotyöhön.

“Tekoäly pystyy tekemään vaikuttavia asioita varsinkin englanniksi. Jonkun pitää kuitenkin osata ohjata tekoälyä. Puutteellisesti ohjattu tekoäly on tyhmä tekoäly”, Antti päättää.

TOP 5 -vinkit yrityksen markkinointiosaamisen kehittäjille

 1. Piirtäkää osaamisen tiekartta: Mitä jo hallitsette? Mitä markkinointitaitoja tarvitsette yrityksen strategian toteuttamiseksi?
 2. Päätä, mitkä töistä ulkoistetaan digikumppanille.
 3. Varmista, että omilla tekijöilläsi on riittävästi aikaa kehittää osaamistaan.
 4. Innosta tiimiä! Luokaa yhdessä turvallinen kokeilukulttuuri.
 5. Seuratkaa alan edelläkävijöitä ja jakakaa havaintojanne ahkerasti.

Artikkelin taustatiedot ovat Markkinoinnin trendit -tutkimuksesta, jonka IROResearch toteutti Fonectan tilauksesta toukokuussa 2022. Tutkimukseen vastasi 150 erikokoisen suomalaisyrityksen markkinointipäätöksistä vastaavaa tai niihin osallistuvaa.