Tutkimus: Suomalaisyrityksissä digitaalisen markkinoinnin osaamisvaje

29.3.2019 | Lukuaika 3 min

Tuore tutkimus paljastaa, että markkinoinnin mahdollisuudet jäävät monelta yritykseltä hyödyntämättä osaamisvajeen vuoksi. Tarvittavan tietotaidon ja resurssien puute on tuplaantunut kolmen vuoden takaisesta.

Digitaalinen vallankumous on avannut yrityksille laajoja mahdollisuuksia markkinointiin. Markkinointia voidaan kohdentaa halutuille kohderyhmille, automatisoida ja mitata tarkasti. Mahdollisuuksista huolimatta yritykset kokevat, etteivät saa kaikkia tehoja irti markkinoinnista.

Fonectan teettämä tuore tutkimus paljastaa, että markkinoinnin osaamisvaje on kasvanut hälyttävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Nykyisin jo neljännes yrityksistä (24 %) sanoo, ettei heillä ole osaamista tai työkaluja saavuttaa markkinoinnin tavoitteita. Näiden yritysten määrä on lähes kaksinkertaistunut kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Vain 35 prosenttia suomalaisista markkinointipäättäjistä sanoo, että yrityksellä on tarvittava tietotaito ja resurssit hyödyntää digitaalisia työkaluja myynnissä ja markkinoinnissa. Lisäksi vain 7 prosenttia yrityksistä sanoo kykenevänsä kohdentamaan markkinointiviestejä erittäin tarkasti.

”Iso riski digitaalisessa maailmassa”

Päättäjien mukaan suurin haaste liittyy osaamisen ja ajan puutteeseen: markkinoille tulee jatkuvasti uusia ja monipuolisempia välineitä kohdentamiseen ja markkinointiin, mutta yritykset eivät pysy perässä. Dataa voidaan kerätä tehokkaasti erilaisista lähteistä, mutta ongelma on se, että analysointiin ei jää tarpeeksi aikaa.

”Suomalaisyritykset ovat jakautumassa kahtia: osalla yrityksistä on hyvä ymmärrys digitaalisen markkinoinnin palveluista. Osa puolestaan on aivan pihalla, mikä on iso riski tässä digitaalisessa maailmassa. Suomalaisyritysten pitää nopeasti tehdä parannuksia, tai muuten niillä on vaara pudota markkinoilta kokonaan”, Fonectan kehitysjohtaja Tommi Eklund näkee.

Yritysten top 5 -haasteet tutkimuksen mukaan:

  1. Kertyneen asiakastiedon ja analytiikan analysointiin ei ole tarpeeksi aikaa (61 % vastaajista)
  2. Digitaalisen markkinoinnin vaikutusten mittaaminen (mm. vaikuttavuus, teho, ROI) on haastavaa (48 %)
  3. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen myynnissä (myyntihenkilöstön ajan ja resurssien puute, vastarinta) on haastavaa (48 %)
  4. On haastavaa löytää toimivat keinot ja digitaaliset työkalut yrityksellemme uudessa ympäristössä (48 %)
  5. Yrityksessämme ei ole tarpeeksi ymmärrystä digitaalisesta markkinoinnista ja osaaminen, yhteinen kieli, prosessi ja mittarit digitaalisen markkinoinnin tekemiseen puuttuvat (44 %)

Fonecta teetti Marketing Clinicillä (aik. Kopla Helsinki) Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin myytit markkinointipäättäjien keskuudessa -tutkimuksen, johon vastasi 147 markkinointipäättäjää. Vastanneista 20 prosenttia edusti tukku- ja vähittäiskauppaa, 15 prosenttia teollisuutta, 14 prosenttia muuta palvelutoimintaa ja 8 prosenttia rakentamista. Muut toimialat jakautuivat tasaisesti. Tutkimus tehtiin vuonna 2018. Sama tutkimus toteutettiin myös vuonna 2015.