Työyhteisön menestys ratkaistaan siinä, miten jokainen otetaan mukaan

18.7.2023 | Lukuaika 4 min

Etä- ja läsnätyön hybridiaika vaatii uutta asennoitumista ja jaksamista työyhteisöiltä. Yhteisön vahvuus punnitaan erityisesti siinä, miten ihmiset otetaan mukaan, kirjoittaa Fonectan henkilöstöjohtaja Minna Korander.

Yhteistyön merkitys on entistäkin tärkeämpää työyhteisöillemme, kun vuorottelemme joustavasti etä- ja läsnätyössä. Yhteistyöllä on valtavasti vaikutusta omaan hyvinvointiimme, vietämmehän ison osan elämästämme ja ajastamme työssä. Yhteistyöllä edistämme myös yrityksen tärkeää voimavaraa, uusien ideoiden syntymistä – olivatpa ideat pieniä tai suuria.

Miten voimme ruokkia yhteistyötä niin, että olisimme paras versio itsestämme myös käytännöksi vakiintuneessa hybridiarjessa? Näen, että kolme seikkaa erottaa menestyvän organisaation:

1. Tähdätään siihen, että jokainen onnistuisi työssään

Työn ja yhteistyön sujuvuudesta on vastuu sekä organisaatiolla että sen jokaisella jäsenellä – johdolla, esihenkilöillä ja koko henkilöstöllä.

Olemme työpaikalla kaikki aikuisia ihmisiä. Se, minkälainen työpaikka on ja millainen fiilis siellä on, lähtee itsestä: miten itse autan kollegaani, esihenkilöä tai johtoa onnistumaan omassa työssään?

Yksi jokaisen työpaikan todellinen happotesti on se, miten uusi kollega tai esihenkilö autetaan vauhtiin työssään. Meidän kaikkien intressissä on, että onnistumme työssämme. Tätä tavoittelemme me kaikki, roolista ja vastuista riippumatta.

Ei ole keneltäkään pois, että muutkin onnistuvat omassa työssään. Siksi myös yhteistyötä pitää ajatella niin, että se sujuu, kun itseni lisäksi kollega, esihenkilö ja asiakkaat onnistuvat. Töitä ei kuulu tehdä toisen puolesta, mutta tuonko pöytään aina jotain, joka auttaa muita – vai heitänkö kapuloita rattaisiin? Jeesaanko kollegaa onnistumaan vai katselenko vierestä, miten hän pärjäilee?

Meillä Fonectalla on tapana auttaa toisia. Harjoittelemme myös tulemaan paremmiksi antamaan rakentavaa palautetta ja ottamaan puheeksi vaikeatkin asiat. Se on välittämistä ja yhdessä tekemistä myös niin, ettei anneta kollegan ajaa itseään tyhmään tilanteeseen. Pitää uskaltaa avata suu oikeassa kohtaa.

2. Ovathan kaikki mukana?

Hybridityöajan isoin haaste työyhteisöille on ulkopuolisuuden tunne – se aiheuttaa motivaatiohaasteita, huonoa fiilistä ja jopa terveysongelmia. Etätyössä irrallisuuden ja ulkopuolisuuden tunne vahvistuu ja sillä voi olla lamauttava vaikutus yhteistyöhön.

Pahimmasta pandemia-ajasta on opittu, että hybridityöyhteisöissäkin saadaan työ sujumaan paremmin fasilitoimalla, organisoimalla ja edistämällä yhteistyötä systemaattisesti. Esihenkilöiden tulee yhä enemmän huolehtia siitä, että asioista on viestitty riittävästi ja kaikki työyhteisön jäsenet on pidetty mukana matkassa.

Kaiken mahdollistajana on johdon omalla esimerkillään johtama työkulttuuri: onhan se inklusiivisinen ja tasa-arvoinen? Työkulttuuri näkyy esimerkiksi siinä, että työssä onnistumista arvioidaan aikaansaannosten perusteella eikä sillä, sopiiko henkilö tiettyyn muottiin tai normiin. Kulttuurista kertoo myös se, että tavoitteisiin ei ole OK päästä keinoja kaihtamatta, muiden onnistumista estäen. Johdon esimerkki näkyy siinäkin, keiden osaamista ja onnistumisia nostetaan esiin. Kehu, kiitä ja kannusta on hyvä ohjenuora johtamiseen.

Tunnemme työkulttuurin nahoissamme, ja jokainen meistä voi vaikuttaa kollegan fiiliksiin pienillä, arkisilla teoilla. Meillä Fonectalla pyydetään kaikki mukaan lounaalle, kutsutaan ja osallistutaan yhteisiin tapahtumiin, kysytään mielipiteitä, kommentoidaan fiksusti muiden sanomisia ja käyttäydytään ihmisiksi – myös Teamsissä.

3. Psykologinen turvallisuudentunne kasvaa yhteisössä

Tarvitsemme kohtaamisia, ja saamme parhaimmillaan korvaamatonta tukea työyhteisöstämme. Työkaveri tukee ja tsemppaa – myös huonona päivänä.

Työpaikalla on tärkeää voida olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omana itsenänsä. Henkilönä. Ihmisenä!

Yhteisö vaikuttaa voimakkaasti psykologiseen turvallisuudentunteeseemme. Onko työpaikka sellainen, että koet toimivasi siellä turvallisesti ja saat todella tukea muilta? Voitko jakaa ajatuksiasi, myös niitä vähemmän hyviä ja hiottuja? Voitko testata ideoita kollegojen kanssa niin, että niistä kasvaakin vielä parempia?

Työstämme seuraavaksi Fonectalla yhteisiä arvojamme. Viimeisimmät Great Place To Work -tuloksemme näyttivät, että yhteistyö on meille erityisen tärkeää ja siinä meillä on vielä työtä tehtävänä. Henkilöstötutkimuksen pohjalta vahvuutemme ovat kuitenkin selvät: meillä on mukavaa jengiä ja täällä on kiva työskennellä. Olemme myös hyvin tasa-arvoinen työyhteisö, eikä meillä ole turhaa pönötystä.

Hyvä työyhteisö rakentuu toistemme kuuntelusta ja arvostavasta vuorovaikutuksesta. Sen merkitys korostuu entisestään, kun työelämän vauhti tuntuu vain kiihtyvän.
Miten sinä kohtasit kollegasi juuri tänään?

Markkinoinnin murros -blogisarjassa fonectalaiset ottavat kantaa digimarkkinoinnin trendeihin ja tulevaisuuteen.