Tutkimus: Uudellamaalla panostetaan digimarkkinointiin enemmän kuin muualla Suomessa – panostukset kuitenkin kasvussa koko maassa

14.2.2020 | Lukuaika 3 min

Suomalaisyritykset käyttävät alle puolet markkinointibudjetistaan digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mutta suurin osa yrityksistä aikoo kasvattaa osuutta tänä vuonna. Digimarkkinoinnin panostuksissa ja kanavissa on selviä alueellisia eroja.

Digitaalinen markkinointi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisyritysten markkinoinnin keinovalikoimassa, selviää Fonectan teettämästä tuoreesta tutkimuksesta. Suomalaiset yritykset käyttävät digimarkkinointiin keskimäärin 37 prosenttia markkinointibudjetistaan. Digimarkkinoinnin suosio on nousussa, sillä 62 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa panostuksiaan tänä vuonna. Tutkimukseen vastasi 452 erikokoista yritystä ympäri Suomea.

”Kasvua selittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten lisääntynyt ymmärrys digimarkkinoinnista. Yritykset tuntevat entistä paremmin asiakkaiden ostopolun vaiheet ja näkevät digimarkkinoinnin mahdollisuudet ja hyödyt omalle liiketoiminnalle. Palveluja osataan silloin myös ostaa paremmin”, avaa Fonectan kehityspäällikkö Otto Hietaharju. ”Digimarkkinointia ei enää pidetä vain taktisena kampanjointivälineenä, josta odotetaan pikavoittoja, vaan pitkäjänteisenä brändin rakentamisen keinona.”

Ne yritykset, jotka aikovat kasvattaa digimarkkinointipanostuksiaan merkittävästi, satsaavat muita enemmän LinkedIniin (62 %) ja display-mainontaan (44 %).

”Suomalaisyritykset näyttävät löytäneen LinkedInin tehon ja tarkat kohdennusmahdollisuudet, jotka tuottavat hyviä tuloksia varsinkin b-to-b-markkinoinnissa. Myös näyttöpohjaisen mainonnan suosiota selittänee kohdentamisen monipuolisuus, laajat mainosverkostot ja datan tuomat mahdollisuudet”, Hietaharju sanoo.

Selvä ero Uudenmaan ja muun Suomen välillä

Alueelliset erot korostuvat vastauksissa. Uudellamaalla sijaitsevat yritykset käyttävät digimarkkinointiin 41 prosenttia markkinointibudjetistaan, kun muualla Suomessa näin tekee joka kolmannes (33 %).

Suurin ero Uudenmaan ja muun Suomen välillä on yrityksissä, jotka joko eivät panosta digimarkkinointiin lainkaan tai käyttävät siihen yli puolet markkinointibudjetistaan. Uudellamaalla vain neljä prosenttia vastaajista ei tee lainkaan digimarkkinointia, kun muualla Suomessa luku on 12 prosenttia. Yli puolet budjetistaan digimarkkinointiin käyttäviä on Uudellamaalla jo 35 prosenttia ja muualla Suomessa vajaa neljännes (23 %).

Erot näkyvät myös ulkopuolelta ostetuissa digimarkkinoinnin palveluissa. Uusmaalaiset yritykset ostavat erityisesti Google-hakusanamainontaa (39 %, muualla Suomessa 29 %) ja hakukoneoptimointia (34 %, muualla Suomessa 23 %). Muualla Suomessa kotisivut palveluna on lähes kolmella neljästä yrityksestä (72 %), kun Uudellamaalla luku on 62 prosenttia.

Kyselytutkimuksen toteutti IROResearch lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 452 erikokoista yritystä eri puolilta Suomea.

Lisätietoja:

Otto Hietaharju

kehityspäällikkö, Fonecta Oy

p. 040 772 3103

otto.hietaharju@fonecta.com

Fonecta tarjoaa yrityksille tehokkaat digitaaliset ratkaisut verkosta löytymiseen, markkinointiin sekä parempaan asiakasymmärrykseen. Palveluvalikoima kattaa kaikki ostoprosessin eri vaiheet aina mielenkiinnon herättämisestä ostoon ja sitouttamiseen. Fonectan missio on auttaa suomalaisia yrityksiä parantamaan digitaalista kilpailukykyään. Fonecta työllistää viidellä paikkakunnalla yhteensä n. 350 asiantuntijaa, jotka palvelevat 36 000 yritysasiakasta ympäri Suomen.