Onko Google-markkinointi kunnossa?

30.1.2019 | Lukuaika 5 min

Kun suomalaiset etsivät tuotetta tai palvelua, he lähes poikkeuksetta aloittavat etsinnät verkosta. Yritykselle tämä tarkoittaa, että sen on löydyttävä näissä hauissa oikeilla hakusanoilla. Kun markkinoinnista halutaan saada tulosta, on oikeiden hakusanojen käyttö sekä mainonnassa että luonnollisissa hakutuloksissa kaiken perusta.

Millä sanoilla asiakkaat etsivät tuotetta tai palvelua?

Kun kotisivuja rakennetaan tai niitä ryhdytään kehittämään hakukoneoptimoinnin avulla, on ensimmäisiä askeleita miettiä yrityksen palveluita ja tuotteita haku- eli avainsanojen kautta. Millaisilla hakusanoilla potentiaalisimmat ostoa harkitsevat tai lopullista vertailua tekevät asiakkaat hakevat tuotteita tai palveluita? Ja lopulta, miten löydetään näiden termien joukosta ne, joihin kannattaa kotisivuilla panostaa?

Valitettavasti usein käy niin, että yrityksellä on eri käsitys siitä, millä sanoilla sen tuotteita ja palveluja verkosta etsitään. Yrityksellä saattaa olla hieno uusi palvelu, mutta sitä ei kukaan osaa etsiä nimellä, ellei tuoda esiin palvelun tuomia hyötyjä. Toisaalta myöskään yrityksen nimellä ei välttämättä tehdä hakuja, ainakaan tuotteeseen liittyen. Siksi on tärkeää ensin selvittää, mitkä ovat ne oikeat sanat, joilla yrityksen palveluja etsitään.

Google-hakujen muutos

Ihmisten hakukäyttäytyminen on muuttunut. Siinä missä vielä 2010-luvun alkupuolella riitti, että kotisivuilla tulivat esiin yrityksen keskeiset palvelut ja paikkakunta, etsitään nyt yhä enemmän palveluja kokonaisilla hakulausekkeilla. Haku saattaa liittyä palvelun hintaan (”mistä löydän edullisen remonttimiehen Uudeltamaalta”) tai laatuun (”laadukas ja luotettava siivouspalvelu Turussa”), mikä asettaa Google-näkyvyydelle uusia haasteita.

Kotisivuja perustettaessa tai sivuja uudistettaessa onkin syytä ottaa huomioon Google-hauissa tapahtuneet muutokset. Google-hauissa korkeimmille sijoille nousevat ne sivut, jotka on rakennettu hakukoneiden näkökulmasta oikein, eli sivujen sisältö vastaa asiakkaan tekemää hakua ja tarvetta.

Miten yrityksesi löytyy hakukoneista?

Tarkista hakukonenäkyvyytesi!

Google-näkyvyyden parantaminen alkaa avainsanatutkimuksesta

Paras tapa selvittää, millä hakusanoilla yrityksen palveluita verkosta etsitään, on tehdä avainsanatutkimus, eli kartoittaa parhaat hakusanat, joilla sivu verkosta löytyy. Kun tavoitteena on Google-näkyvyyden parantaminen, on tärkeä määrittää, millä sanoilla yritys löytyy hakukoneista tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea, millä sen pitäisi löytyä. Avainsanatutkimuksessa suurennuslasin alla ovat hakusanojen ja -termien kuukausittaiset hakumäärät, kilpailutilanne, toimivuus sekä tietenkin ennen kaikkea sopivuus yrityksen toimialaan, palveluihin ja tuotteisiin.

Tulosten kannalta avainsanatutkimuksen merkitys on suuri. On tärkeää löytää hakutermit, jotka toimivat mahdollisimman tehokkaasti, mutta myös ne, jotka tuovat näkyvyydellään lisäarvoa. Avainsanatutkimus on osa hakukoneoptimoinnin (SEO) alkuvaihetta, mutta sitä kannattaa hyödyntää sekä kotisivuja perustettaessa, että jatkuvan päivityksen välineenä. Hakukonekäyttäytyminen muuttuu jatkuvasti, ja uusia hakutermejä syntyy päivittäin.

Avainsanatutkimusta voi toki tehdä itsekin, mutta parhaiten tässä auttaa osaava ammattilainen. SEO-asiantuntija on myös Google-näkyvyydessä tapahtuneiden muutosten asiantuntija ja osaa tehdä vaadittavat muutokset kotisivuille uusimman tiedon perusteella.

Avainsanatutkimuksesta apua sisällöntuotantoon

Avainsanatutkimus kertoo, millä hakusanoilla yrityksen tuotteita ja palveluja verkosta etsitään, mutta siitä ei ole itsessään hyötyä, ellei tutkimuksen tuloksia osata hyödyntää. Käytännössä siis tutkimuksessa tehdyt löydökset jalkautetaan kotisivuille sisältöinä. Kotisivujen sisällöllä on kaksi tarkoitusta: ensinnäkin luonnollisesti sivuilla halutaan palvella ostavia asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, toiseksi sisällön ja sivujen teknisten ominaisuuksien avulla sivut saadaan löytymään Google-hauissa.

Miten hakusanat sitten käytännössä näkyvät kotisivuilla? Avainsanoja olisi hyvä sijoitella sivustolle, mutta ei kuitenkaan miten sattuu. Jokaiselle tuotteelle tai palvelulle tehdään oma välilehti, jota tarkastellaan aina yksilönä, sivuna. Sivun kannalta tärkeimpiä hakusanoja tulisi sijoitella:

  • Sivun url-osoitteeseen
  • Sivun otsikkoon
  • Sivun kuvaukseen (metatietoihin)
  • Tekstisisällön otsikkoihin
  • Leipätekstiin
  • Kuvien toissijaisiin teksteihin
  • Linkkeihin

Avainsanojen sijoittelussa kannattaa kuitenkin olla maltillinen, sillä liika toisto voi vaikuttaa negatiivisesti hakukonelöydettävyyteen. Älä siis ajattele liikaa hakukonenäkyvyyttä, vaan kirjoita luonnollista tekstiä. Tarvittaessa sisällöntuotantoonkin kannattaa ottaa avuksi ammattilainen.
Kirjoita ihmiselle, älä hakukoneelle
Sisällön tuottamisessa tärkein muistisääntö on se, kenelle kirjoitat. Vaikka hakukoneet osaavat lukea ja ymmärtää tekstiä aina paremmin ja paremmin, ei kotisivujen tekstiä kannata suunnata niille. Ensisijaisesti teksti kirjoitetaan aina ihmisille. Luo siis sisältöä, joka antaa lukijalle lisäarvoa ja hyötyä.

Tee tekstistä mielenkiintoista, helppolukuista ja selkeää. Tarjoa vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja ongelmiin. Mikä sinun asiakkaitasi saattaisi kiinnostaa? Mikä erottaa sinut kilpailijoistasi? Anna asiakkaallesi hyvä syy ostaa juuri sinulta.

Kun tunnet asiakkaasi, he oppivat tuntemaan sinut

Yksi hyvä apu siihen, miten sisältöä voidaan kohdentaa asiakkaille vielä tarkemmin, on verkkosivukävijöiden analysointi. Kun tiedät, keitä ja millaisia verkkosivukävijäsi ovat, pystyt myös kohdentamaan viestisi heille tehokkaasti. Vaikka tietäisit, että kaikki asiakkaasi ovat 20-40-vuotiaita naisia, ei se vielä auta sinua tarjoamaan heille oikeita tuotteita ja palveluja. Asiakkaita kannattaa puhutella eri tavalla riippuen siitä, ovatko he opiskelijoita, työssä käyviä uraihmisiä tai ruuhkavuosien pyörteissä olevia perheellisiä.

Hakukoneoptimointi pureutuu hakusanoihin

Hakukoneoptimointi paneutuu hakusanoihin syvätasolla analysoimalla sekä yrityksen kotisivut että asiakkaiden käyttäytymisen ja toimivimmat hakusanat. Optimointia voi tehdä itse, tai antaa sen ammattilaisen käsiin. Kun kotisivustot toimivat parhaalla mahdollisella tavalla hakukoneiden näkökulmasta, varmistetaan, että sivuston käyttökokemus on siellä käyville asiakkaillekin miellyttävä.

Meillä on pitkä kokemus ja osaaminen hakukoneoptimoinnista. Jos omat resurssisi eivät riitä, anna meidän auttaa!