Omnibus-direktiivi vaikuttaa suomalaiseen verkkokauppaan

6.12.2022 | Lukuaika 3 min

Omnibus-direktiivi tarkentaa EU:n kuluttaasuojadirektiiviä tuoden verkkokauppiaille vaatimuksia alennus- ja tarjouskaupan hintailmoitteluun. Itse direktiivi astui voimaan jo toukokuussa 2022, mutta sen muutokset astuvat voimaan 1.1.2023, jolloin muutosten on siis jo oltava käytännössä.

Direktiivin tarkoitus on tehdä hinnoittelusta, markkinoinnista ja datan käytöstä kuluttajalle läpinäkyvämpää ja se koskee kaikkia EU-alueen kuluttajaverkkokaupankäyntiä harjoittavia yrityksiä. Niinpä direktiivillä onkin merkitystä myös suomalaiselle verkkokauppiaalle.

Miten direktiivi vaikuttaa verkkokauppoihin?

Omnibus-direktiivin tarkoitus on erityisesti selventää kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten velvollisuuksia alennus- ja tarjouskaupan hintailmoittelussa. Lisäksi se vaikuttaa yritysten tuotteistaan esittämiin kuluttaja-arvosteluihin. Direktiivi tarkentaa jo olemassa olevaa EU:n kuluttajansuojadirektiiviä ja samalla se selventää kansallista kuluttajansuojalakia ja lisää lakiin sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa ohjeistusta.

Kun kuluttajansuojalain muutos astuu tammikuun 1. päivänä voimaan, mitä verkkokauppiaan täytyy siis ottaa huomioon? Keskeisimmät muutokset voi tiivistää neljään kohtaan:

1. Hinnanalennukset

Jos yritys markkinoi tuotetta alennettuun hintaan, on jatkossa aina ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Korkeintaan 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa, jossa tuotteen hinta laskee yhtäjaksoisesti, alin ilmoitettava hinta on se, millä tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Kuulostaako monimutkaiselta? Ei se onneksi sitä ole. Muutoksen tarkoituksena on hillitä niitä yrityksiä, joilla alennetuista hinnoista on muodostunut perushinta, tai jotka mainostavat samaa tuotetta alennetulla hinnalla, vaikka se on juuri äskettäin myyty vielä halvemmalla. Kuluttajalle uudistus tuo selkeyttä ja luotettavuutta verkkomyyntiin ja verkkokauppiaisiin, samoin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaupantekoon.

2. Ehdolliset alennuskampanjat

Toisin kuin yleisissä hinnanalennuksissa, alinta hintaa ei tarvitse ilmoittaa ehdollisissa alennuskampanjoissa, kuten yhdistelmätarjouksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi osta tuote x ja y yhdessä tietyllä hinnalla, tai kanta-asiakastarjouksissa.

3. Arvostelut

Direktiivin myötä yritysten täytyy jatkossa antaa kuluttajalle tietoa siitä, ovatko yrityksen internetsivuilla olevat tuotteiden arvostelut todellisuudessa peräisin kuluttajilta, jotka ovat tuotetta käyttäneet tai ostaneet. Tämän ilmoituksen yhteydessä on myös kerrottava, miten on varmistettu, että arvostelut ovat oikeita.

Kuluttajat etsivät yhä useammin suosituksia ja arvosteluja verkosta, ja jotkut yritykset saattavat käyttää tätä hyväkseen julkaisemalla itse kirjoittamiaan arvosteluja. Uudistuksella varmistetaan, ettei näin enää voida tehdä, vaan tekaistujen arvostelujen ja suositusten käyttäminen sekä niiden vääristely on jatkossa kielletty.

Jatkossa siis edellytetään, että verkkokauppias pystyy todentamaan kaupassa näkyvät arvostelut todellisiksi. Tämän voi helposti tehdä esimerkiksi varmistamalla, että verkkokaupan arvostelu on tehty verkkokaupan tilauksen tai kirjautumisen yhteydessä. Jos arvostelu annetaan nimettömänä, täytyy kauppiaan varmistaa, että pystytään todentamaan yhteys arvostelun ja tilauksen välillä.

4. Hakutulosjärjestys

Direktiivissä määritellään myös, että verkkokaupassa näkyvien hakutulosten järjestäytymisen perusteen täytyy olla nähtävillä, jos verkkokauppa tarjoaa useiden eri myyjien tuotteita sekaisin. Toisin sanoen kuluttajalle täytyy olla selvää, miksi tuotteet on lueteltu tietyssä järjestyksessä. Onko tuotteet lueteltu suosituimmuuden tai vaikkapa myyntiintulojärjestyksen mukaan, eli esimerkiksi uusimmat tuotteet ensin.

Omnibus-ratkaisu WooCommerce-verkkokaupoille

Lue lisää

 

Tavoitteena lisätä luottamusta ja selkeyttää käytäntöjä.

Miksi uusi direktiivi tarvitaan? Kuten jo alussa todettiin, on direktiivin tavoitteena tehdä verkkokauppojen hinnoittelusta, markkinoinnista ja datan käytöstä kuluttajalle läpinäkyvämpää. Kun säännöt ovat kaikille samat ja yhtenäiset, ja niitä valvotaan, hyötyvät sekä kuluttajat että verkkokauppiaat.

Kuluttajansuojan kannalta markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa valvoo kuluttaja-asiamies. Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamista markkinoinnissa valvovat kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot.

Tutustu direktiiviin tarkemmin Finlexin sivuilla.