Selvitä tärkeimmät hakusanat

Selvitä maksutta, millä hakusanoilla asiakkaat etsivät tuotteitasi ja palveluitasi Fonectan kanavista (Fonecta Caller, Fonecta.fi, Finder.fi)! Näytämme yrityksesi toimialan top-hakusanat. Löytävätkö asiakkaat tärkeimmillä hakusanoilla yrityksesi vai kilpailijasi?

Hakusanatesti

Tiedätkö mitkä ovat toimialasi tärkeimmät hakusanat? Tietoa etsitään usein tarpeen, tuotteen tai palvelun nimen mukaan, kuten ”kahvila Seinäjoki” tai vaikkapa ”pyörähuolto Tampere”. Kiinnostunut asiakas ei välttämättä tunne vielä yritystäsi eikä näin ollen osaa etsiä sitä hakukoneista suoraan nimellä.

Maksuttoman testin avulla voit selvittää toimialasi tärkeimmät hakusanat helposti. Kun tiedät toimialasi tärkeimmät hakusanat, voit hyödyntää niitä monipuolisesti Fonectan yritysprofiilissa. Näin yrityksesi nousee hakutuloksissa näkyviin tehokkaammin, kun hyödynnät profiilissa hakusanoja, joita kiinnostuneet asiakkaat käyttävät tietoa hakiessaan.