CreditVisor Oy: Monikanavainen mainonta vauhdittaa modernin perintätoimiston kasvua

15.9.2023 | Lukuaika 0 min

CreditVisor Oy on perintä- ja laskun elinkaaripalveluja tarjoava suomalainen yritys. Fonecta toimii monikanavaisen mainonnan kumppanina tälle perintäalan positiivista muutosta ajavalle fintech-yritykselle.

“Suoran asiakashankinnan lisäksi meille tärkeää nuorena yrityksenä ovat sekä tunnettuuden kasvattaminen alan toimijana, että työnantajamielikuvan vahvistaminen”, kertovat CreditVisorin markkinointia yhdessä hoitavat markkinointijohtaja Anne Viherlaakso sekä myyntipäällikkö Daniel Rémy yhteistyön tavoitteista.

Ei perinteistä perintää vaan kaivattu luotonhallinnan uudistaja

CreditVisor Oy perustettiin vuonna 2020 palavasta halusta muuttaa Suomen perintäalaa niin asiakasystävällisempään, positiivisempaan kuin digitaalisempaan suuntaan – he tituleeraavatkin itseään luotonhallinnan uudistajaksi – ja hyvästä syystä.

Uudistusta oli nimittäin selkeästi kaivattu. Siitä kertovat muun muassa lähes 40 henkeen vain muutamassa vuodessa kasvanut työntekijämäärä sekä jo toista kertaa yritykselle myönnetty Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti. Sellainen myönnetään yrityksille, joiden suoriutumiskyky ja taloudellinen menestys on todistetusti vertaisiaan parempi.

“CreditVisorille tärkeää on toimia ennen kaikkea läpinäkyvästi, vastuullisesti ja aidosti asiakaskeskeisesti. Näemme itsemme myös fintech-yhtiönä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestelmämme on todella ketterä ja räätälöitävissä hyvin joustavasti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme mm. uniikin hinnoittelumallin, sekä perinteisiä perintätoimistoja enemmän yhteydenpitokanavia ja maksutapoja”, kuvailee Rémy yrityksen toimintaa.

Tämä kaikki mahdollistaa niin b2b- kuin kuluttaja-asiakkaille sujuvamman arjen sekä helpomman, tehokkaamman ja inhimillisemmän perintäprosessin.

Monikanavainen mainonta muokkautuu omiin tarpeisiin

Fonectan kanssa yhteistyötä tunnettuuden, asiakaspohjan ja työnantajamielikuvan vahvistamiseksi on nyt tehty reilut kaksi vuotta. Sinä aikana kumppanuus on hioutunut vastaamaan parhaiten juuri CreditVisorin yksilöllisiä tarpeita.

“Verkkosivujen tekemisen jälkeen Fonecta oli meidän ensimmäinen markkinointiin liittyvä kumppanimme”, kertoo Viherlaakso yhteistyön alkuajoista.

Tänä päivänä Fonecta auttaa CreditVisoria pääsemään markkinoinnin tavoitteisiinsa monikanavaisen markkinoinnin työkalupakin avulla. Tähän CreditVisorilla kuuluu Google Ads, LinkedIn-mainonta, natiivimainonta sekä ohjelmallinen display-mainonta.

“Fonectalla on kyky perustella ja kertoa asioista ymmärrettävällä tasolla sekä rohkeutta ehdottaa uusia ideoita”, kiittelee Viherlaakso.

Keskitetyt markkinointitoimet helpottavat asiakkaan arkea

Jatkuvan monikanavaisen mainonnan lisäksi yhdessä toteutetaan myös muita yksittäisiä projekteja esimerkiksi hakukoneoptimointiin liittyen, kuten keväällä toteutettu laaja sivuston auditointi.

“Sivuston auditointi ja sen pohjalta tehdyt toimenpiteet ovat tuottamassa tulosta nousevien kävijämäärien ja lisääntyneiden yhteydenottojen muodossa”, Rémy kommentoi projektin antia.

Vuosia markkinoinnin parissa työskennellyt Rémy on myös todennut keskittämisen kannattavan ja säästävän aikaa ja kustannuksia. “Mahdollisimman pitkälti yhdelle kumppanille keskitetyt markkinointitoimet helpottavat asiakkaan arkea korvaamattomalla tavalla”, hän toteaa.

“Suurin osa mainonnastamme on keskitetty Fonectalle, ja yleensä asiat, joita ydintiimi ei itse hoida, kuitenkin hoituvat jotenkin välillisesti heidän kauttaan, ainakin he pystyvät vinkkaamaan eteenpäin”, Rémy kiittelee.

Pitkän tähtäimen tekemisellä pitkäkestoisia tuloksia

Nuoren yrityksen on tehtävä kovasti töitä noustakseen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi vakiintuneiden pelureiden joukossa, ja tämä ei tapahdu yhdessä yössä.

“Iso osa meidän markkinoinnin tekemisestä on tunnettuuden kasvattamista, eikä se tuo automaattisesti asiakkaita, vaan on pitkän tähtäimen tekemistä”, kuvailee Rémy.

Niin kuin CreditVisor yrityksenä, nopeasti on kasvanut ja lujittunut myös kumppanuus Fonectan kanssa, ja tuloksiin ollaan tyytyväisiä: “Kävijämäärät kasvavat, tunnettuus alan raikkaana ja uudistuvana fintech-yrityksenä vahvistuu ja työnantajamielikuvaa saadaan rakennettua meille tärkeiden kohderyhmien parissa”, kertoo Viherlaakso.

“Muusta mainonnasta ei juuri makseta. Fonecta on meille merkittävä pääyhteistyökumppani markkinoinnissa”, Viherlaakso toteaa.

Tutustu tarkemmin CreditVisor Oy:n toimintaan ja palveluihin heidän verkkosivuillaan.