Yrittäjä, kohdistatko mainontasi oikein?

14.1.2022 | Lukuaika 3 min

Suurin osa yrityksistä ja yrittäjistä ymmärtää mainonnan ja markkinoinnin tärkeyden uusasiakashankinnassa sekä nykyasiakkaiden pidossa. Kuitenkin mainonnan ehkä tärkein kompastuskivi voi yritykselle olla oikea kohdentaminen, eli oikean kohderyhmän saavuttaminen. Tässä tullaankin kiinnostavan kysymyksen äärelle.

Tunnetko kohderyhmäsi?

Jos yrittäjältä tai yrityksen edustajalta kysytään, on yleensä yrityksen kohderyhmä hyvin selkeä. Tietyn ikäiset henkilöt tietyltä alueelta ja ehkä tietystä tuloluokasta. Ja toki yrityksessä asioivat asiakkaat ovatkin sille oiva kohderyhmä, mutta jos ajattelu rajoitetaan vain tähän ryhmään, ohitetaan monta potentiaalista uutta asiakaskohderyhmää, jotka auttaisivat yritystä kasvamaan. Otetaanpa esimerkki.

Kauneudenhoidon palveluita käyttävät naiset

Kauneushoitoloiden asiakkaina on pääasiassa naisia, tämä lienee kiistämätön tosiseikka. Toki miehillekin on tarjolla palveluita, mutta silti valtaosa kauneushoitoloiden asiakkaista on naisia. Ja näin ollen myös mainonta kohdennetaan naisille – ehkä jopa tietylle ikäryhmälle, joka palveluita eniten käyttää ja jolla on niihin varaa.

Kuitenkin, kun mainonta kohdennetaan tiukasti vain palveluita käyttäviin, ohitetaan monta potentiaalista kohderyhmää:

  • Asiakas, joka käyttää ja ostaa itselle.
  • Asiakas, joka käyttää ja ostaa lahjaksi.
  • Asiakas, joka ei käytä ja ostaa lahjaksi.
  • Asiakas, joka voisi käyttää muttei tiedä tarvitsevansa.

Lahjoja ostavat puolisot ja lapset

Esimerkissämme kauneudenhoitoalalta ovat lahjaksi ostavat asiakkaat varmasti yksi erittäin potentiaalinen kohderyhmä. Monesti myös nykyasiakkaat mielellään ostavat läheisilleen lahjaksi hyvänä pitämänsä liikkeen lahjakortin.

Äitienpäivä, ystävänpäivä, syntymäpäivät ja vuosipäivät ovat jokavuotisia merkkipäiviä, jolloin isät, puolisot, veljet ja lapset etsivät kuumeisesti sopivia lahjoja elämänsä naisille. Yhä useammin haluamme antaa lahjaksi elämyksen, joten kauneushoitoloiden kannattaa ilman muuta hyödyntää näitä lahjoja ostavia, myös miehiä kohderyhmänä lahjakorttien mainonnassa.

Potentiaaliset tulevat asiakkaat

Kauneudenhoitopalveluita pidetään usein kalliina, eikä esimerkiksi monella opiskelijalla ole niihin säännöllisesti varaa. Kuitenkin nuoret ihmiset ovat kauneudenhoidosta yhtä kiinnostuneita, elleivät jopa kiinnostuneempia kuin vanhemmat ikäryhmät. Tarjoamalla erikoistarjouksia ja opiskelija-alennuksia voi yritys rakentaa itselleen tulevaisuuden asiakaskuntaa.

Samaan kohderyhmään kuuluvat ne potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät vielä tiedä tarvitsevansa yrityksen palveluita. Heidätkin tavoittaa mainonnalla, kunhan kohdennus on kohdallaan.

Opi hyödyntämään Facebookia tehokkaasti yrityksen markkinoinnissa

Lataa e-kirja

Kohdentamalla oikein löydetään oikeat kohderyhmät

Digitaalisen mainonnan suurimpia etuja ovat sen kohdennettavuus ja mitattavuus. Mainostamalla riittävän laajalle kohderyhmälle tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat sekä kokonaisia uusia mahdollisia asiakaskohderyhmiä. Kun saadaan määriteltyä ostavien asiakkaiden tunnistamisen kriteerit, voidaan näistä rakentaa lookalike-yleisöjä, eli tunnistaa muita samankaltaisia henkilöitä, jotka potentiaalisesti ovat kiinnostuneita yrityksen palveluista.

Yksinkertaistaen: jos yrityksen asiakkaat ovat kaikki vaikkapa henkilöitä, jotka käyttävät punaista hattua, on silloin tämän yrityksen tuotteita ja palveluita turha mainostaa sinisiä hattuja käyttäville. Ja oikealla kohdentamisella pystytään isosta joukosta ihmisiä tunnistamaan nykyasiakkaiden lisäksi uusia punahattuisia – eli juuri niitä ostavia asiakkaita!