Mitä brändimainonta on ja miksi sitä pitäisi tehdä?

25.5.2021 | Lukuaika 3 min

Mainontaa on kärjistäen kahdenlaista. Yrityksen tunnettuutta ja brändimielikuvaa kasvattavaa brändimainontaa ja taktista, konkreettisiin toimenpiteisiin ja myyntiin tähtäävää liidimainontaa. Usein markkinoinnissa taktinen mainonta koetaan helpommaksi, onhan sen tuloksia helpompi seurata ja mitata, ja se tuottaa myös suoria euroja yrityksen kassaan. Ilman taktisen mainonnan rinnalla tapahtuvaa brändimainontaa menettää liidimainonta pitkässä juoksussa tehojaan, lopulta surkastuen kokoon.

Tutkimuksen mukaan (BAV USA FH 2002-SH2018, All Adults) yritykset, jotka jotka investoivat markkinointibudjetistaan 50% brändiin, saavuttavat muita yrityksiä parempia taloudellisia tuloksia.

Brändimainonta on pitkäjänteistä, tarinallista ja tunteisiin vetoavaa. Sillä rakennetaan ja vahvistetaan positiivista mielikuvaa yrityksestä kohderyhmän mielessä siten, että kun tarve yrityksen palvelulle tai tuotteelle herää, on ko. yritys jo asiakkaiden top of mindissa, eli nousee spontaanisti asiakkaan mieleen.

Tunnetulta yritykseltä ostetaan mieluummin

Kun miettii brändien tunnettuutta, kannattaa miettiä omaa ostokäyttäytymistään. Kun olet ostamassa tuotetta tai palvelua, ostatko mieluiten tunnetulta brändiltä, vai uudelta, itsellesi täysin tuntemattomalta yritykseltä? Suurin osa ihmisistä valitsee ennalta tutun yrityksen, sillä siihen luotetaan enemmän kuin uusiin, tuntemattomiin brändeihin. Jokainen uusi yritys tietää, että uudessa markkinassa menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja panostamista näkyvyyteen sekä positiivisen mielikuvan rakentamiseen tulevien asiakkaiden mielissä.

Vetoa tunteisiin

Brändimainonnassa rakennetaan siis mielikuvia yrityksestä ja kerrotaan tunteisiin vetoavia tarinoita. Maalataan ns. isolla pensselillä kuvaa yrityksen palveluista ja yrityksestä itsestään ylätasolla. Esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa Coca-Colan rekka-autoa, joka ajaa valaistuna pimeän, lumisen maiseman halki. Mainoksessa ei kerrota itse tuotteesta, ei sen erinomaisuudesta tai hinnasta, vaan luodaan tai tässä tapauksessa vahvistetaan jo syntynyttä kuvaa tutusta ja turvallisesta, miellyttävästä ja onnellisuutta synnyttävästä tuotteesta.

Brändin rakentaminen vaatii hermoja

Siinä, missä taktisessa mainonnassa tähdätäänkin ns. nopeisiin voittoihin eli suoriin ostoihin, asiakastapaamisten varaamiseen tai tarjouspyyntöihin, ollaan brändimainonnassa liikkeellä pitkällä aikajanalla. Tyypillinen, onnistunut brändikampanja kestää vähintään pari kuukautta, mutta mielellään kuudesta kuukaudesta jopa vuoteen.

Moni mainostaja saattaa nyt miettiä, että kuusi kuukautta on todella pitkä aika, mutta mielikuvien rakentaminen vie aikaa ja vaatii lukuisia toistoja, ennen kuin konkreettisia vaikutuksia aletaan nähdä. Pitkä kampanja-aika ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mainoksen viesti voisi vaihtua kampanjan aikana. Parhaissa kampanjoissa on yhtenäinen kattoajatus, jota sovelletaan vaihtuviin monikanavaisiin mainoksiin.

Tue brändiä taktisella mainonnalla

Kun aiemmin todettiin, ettei taktinen mainonta toimi ilman brändimainontaa, on todettava, ettei pelkkä brändimainontakaan yksin vielä tuo niitä parhaita tuloksia. Brändimainonta tapahtuu markkinoinnin usein suppilona kuvatun prosessin yläosassa, jossa siis markkinoidaan suurelle yleisölle ja yleisemmällä viestillä. Kun suppilossa lähdetään kulkemaa alemmas, on mainonnankin kärkeä muutettava taktisempaan suuntaan. Samalla mainonta kohdennetaan pienemmälle yleisölle.

Kun taktinen ja brändimainonta kulkevat käsi kädessä, niiden kärjet ja tavoitteet on hyvin suunniteltu ja niiden viesti on yhtenäinen, niin yritys saa mainonnasta parhaat tulokset.

Lue lisää vinkkejä brändimainontaan.

Tilaa LinkedIn brändimainonnan opas.