Konversio ja kuinka se tehdään

22.2.2023 | Lukuaika 5 min

Digimarkkinoinnin yleisin ja halutuin tavoite on lähes aina konversio. Konversio tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että asiakas suorittaa tavoitteeksi asetetun toiminnon eli konvertoituu. Konversioita voi olla erilaisia; yhdelle yritykselle se on osto verkkokaupasta, toiselle puhelinsoitto ja kolmannelle sähköisen lomakkeen lähetys. Konversioita ropisee, kun konversioon johtava koko polku ja mittaristo ovat kunnossa.

Erilaiset konversiot

Yritysten toimialat ovat erilaisia ja samaten yritysten verkkosivujen toiminnot ovat erilaisia, joten ei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa konversiota.

Verkkokaupoille tärkein konversio on tehty osto, ja oikeilla työkaluilla ostoja pystytään seuraamaan hyvinkin tarkasti ja näin ollen nähdään myös, miten mainonta on onnistunut tuomaan konversioita.

Sellaiselle yritykselle, joka tarjoaa palveluita ja joihin tulee varata aika, helppo seurattava konversio olisi sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tehty varaus. Näin ollen sähköisen varauskalenterin yksi tehty varaus olisi aina yksi konversio. Usealla sivustolla on myös näkyvillä puhelinnumero, ja asiakkaiden halutaan ensisijaisesti soittavan siihen. Kun puhelinnumero on tehty click-to-call-linkiksi, jota klikkaamalla pystyy soittamaan suoraan numeroon älypuhelimella, numeron klikkaamista pystytään seuraamaan konversiona.

Konversioiden mittaaminen

Konversioiden mittaamiseen on olemassa erilaisia työkaluja. Yksi käytetyimmistä on verkkoanalytiikan työkalu Google Analytics, joka on laajalti käytetty sekä varmasti yhteensopiva Google-mainonnan alustan eli Google Adsin kanssa. Kun sivustoon on asennettu Google Analytics, se mittaa sivustolle tulevaa liikennettä monella eri tapaa. Sen avulla näkee esimerkiksi, miten sivustolle on päädytty ja mistä konvertoituvat asiakkaat ovat tulleet sivustolle.

Verkkokaupoissa Google Analyticsin lisäosa mittaa myös verkkokaupan ostoja euromääräisesti ja tuotetasolla, jolloin mainontaan käytetyn budjetin tuotto ostoihin verrattuna pystytään laskemaan helposti ja tarkasti. Myös yhteydenotoille voi laskea ja asettaa keskimääräisen arvon, jolloin analyticistä näkee liidien tuottamat eurot, vaikka verkkokauppaa ei olisikaan.

Yleensä konversioiden määrän lisäksi mitataan konversioprosenttia eli sivuston käyttäjien ja tehtyjen konversioiden suhdetta. Kun sivuston konversioprosentti on tiedossa, sivustoon voi kohdistaa kehitystoimenpiteitä ja tehdä konversio-optimointia.

Jos konversioprosentti paranee, saadaan samalla kävijämäärällä enemmän konversioita eli sivusto toimii tehokkaammin.

Polku klikistä konversioon

Asiakkaiden polku mainoksen näkemisestä konversioon ei aina ole kovin suoraviivainen. Välillä asiakas saattaa konvertoitua heti ensimmäisen mainoksen klikkauksen jälkeen, mutta useimmiten polku mutkittelee, katkeaa tai haaroittuu ennen konversion syntyä. Asiakas saattaa klikata mainosta ja päätyä mainostajan verkkosivuille, mutta sitten lähteä sivustolta pois. Asiakas voi välissä vertailla kilpailijoiden tarjontaa ja myöhemmin palata sivustolle ja konvertoitua. Kolmas mahdollinen esimerkkiskenaario on, että asiakas päätyy Google-mainoksen kautta sivustolle, surffailee sivustolle, klikkaa itsensä pois, näkee muutaman päivän päästä saman yrityksen remarketing-mainoksen, klikkaa itsensä takaisin sivustolle ja konvertoituu.

Näiden kaikkien kolmen esimerkkiskenaarion lisäksi ostopolut voivat sisältää paljon useampia uudelleenklikkauksia sivustolle, surffailua ja harkintaa.

Esimerkkejä asiakkaiden mahdollisista ostopoluista:

Mainoksen klikkaus → mainostajan sivuston selailua → yhteydenotto/osto = konversio
Mainoksen klikkaus → mainostajan sivuston selailua → kilpailijoiden sivustojen selailua → mainostajan sivustolle paluu → konversio
Mainoksen klikkaus → mainostajan sivuston selailua → kilpailijoiden sivustojen selailua → poistuminen selaimen ääreltä kokonaan → remarketing-mainoksen klikkaus (voi olla useamman päivän kuluttua) → mainostajan sivustolle paluu → konversio

Lue myös, millainen on hyvä laskeutumissivu ja miksi se on kotisivujesi tärkein sivu.

Yrityskotisivujen hakukoneoptimointi: Selkeä opastus, ymmärrettävät esimerkit

Lataa opas

Kuinka saada lisää konversioita?

Jotta asiakas saadaan tekemään sitä, mitä mainostaja haluaa, tulee haluttavan toiminnon olla helppo toteuttaa. Esimerkiksi jos verkkokaupasta halutaan paljon ostoja, tulee mm. verkkokaupan olla helppokäyttöinen, hintojen kohdallaan ja tuotteiden tulee olla asiakkaista houkuttelevia. Jos asiakkaan halutaan taas soittavan yritykseen, tulee puhelinnumeron olla helposti löydettävissä ja mielellään click-to-call-linkkinä. Jos konversioksi on taas asennettu yhteystietolomakkeen lähetys, tulee lomakkeen olla helppo löytää, yksinkertainen täyttää ja selkeälukuinen.

Usein on myös helpompi saada sellaiset asiakkaat konvertoitumaan, jotka ovat jo aiemmin osoittaneet kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Toisin sanoen mainontaa kannattaisi kohdentaa sellaisiin henkilöihin, jotka esimerkiksi ovat tulleet verkkokauppaan, klikanneet jonkin tuotteen ostoskoriin mutta jättäneet ostotapahtuman kesken. Jo aiemmin kiinnostuneille asiakkaille olisi siis hyvä kohdentaa remarketing-mainontaa, joka mainittiinkin jo asiakkaiden mahdollisten ostopolkujen kohdalla.

Haluaisitko lisää konversioita yrityksesi verkkosivuilta?

Jotta sivustosi tuottaisi lisää konversioita, kannattaa yrityksesi luottaa kokeneeseen asiantuntija-apuun. Fonectan hakusanamainonnan palvelujen sekä muidenkin mainonnan tuotteiden yhteydessä voidaan asiakkaalle aloittaa konversioseuranta mainonnan tuoman liikenteen hyödyn todentamiseksi. Pienellä lisäpanostuksella on yrityksille tarjolla myös laajempaa mainonnan ja kotisivuliikenteen seurantaa ja raportointipalveluja. Hakusanamainonnan lisäksi kotisivut kannattaa hakukoneoptimoida, millä maksimoidaan sivuston löytyminen hakukoneista sekä lopulta konversioiden määrä. Myös konversio-optimointia voidaan systemaattisesti suorittaa.