Fonectan työntekijä - Yhteystieto-APIFonectan työntekijä - Yhteystieto-API

Yhteystieto-API

Yhteystietorajapinta soittajan tunnistamiseen puhelinnumeron perusteella

Rajapinnan avulla voidaan hakea soittajan tiedot: Kun rajapintaan lähettää puhelinnumeron, liittymän käyttäjän nimi- ja osoitetiedot palautuvat välittömästi vastaussanomassa.

Fonecta yhteystietorajapinta on rest-rajapinta Fonectan yritys- ja numerotietokantoihin ja sen avulla yritys voi tunnistaa saapuvan puhelun soittajan, jos numero on tunnistettavissa tietokannasta.

Palvelua voi käyttää ainoastaan vaihdejärjestelmään saapuvan puhelun soittajan tietojen hakemiseen puhelinnumeron perusteella.

Palvelu sisältää Suomessa toimivien yritysten tiedot sekä julkisen puhelinnumerokannan. Kuluttajatietojen osalta Palvelu sisältää Suomen julkisen puhelinnumerokannan. Palvelu ei sisällä ulkomaisten yritysten tietoja.

Palvelun tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä,Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Tätä palvelua käytettäessä soittajan tunnistamiseen, ei yrityksellä ole oikeutta tallentaa palvelun kautta saatavaa tietoa, täydentää tai päivittää palvelun perusteella olemassa olevaa henkilörekisteriään, eikä muodostaa Palvelun perusteella omaa henkilörekisteriä.

 

Ajantasaiset yritys- ja yhteystiedot aina saatavilla

Fonectan Yhteystieto-rajapinnan tarjoaman datan vahvuudet ovat erityisesti puhelinnumerotietojen laadussa sekä yritysten päättäjätietojen kattavuudessa ja ajantasaisuudessa. Rajapinnan taustalla oleva tietokanta muodostuu Fonecta Oy:n tilaajatietokannasta ja Fonectan yritystietokannasta. Tilaajatietokanta koostuu SuomenNumeropalvelu Oy:ltä sekä operaattoreilta saatavista puhelinliittymätiedoista, ja se sisältää käytännössä kaikki Suomessa auki olevat liittymät. Yritystietokanta puolestaan rakentuu lukuisista eri tietolähteistä saatavista yritystiedoista. Merkittävimpiä tietolähteitä ovat YTJ, PRH sekä Fonectan oma tiedon louhinta ja päivityskoneisto. Tietoa päivitetään rekisteriin jatkuvasti.

1. Valitse rajapinta 2. Kartoita yrityksesi resurssit 3. Ota yhteyttä 4. Aloita kehittäminen

Yhteystieto-API hinnoittelumalli

Palvelun hinnoittelu perustuu valittuun pakettiin tai datan käytön volyymiin. Asiakaskohtainen hinta määritellään Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa. Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.